STEM-promotie en praktijkgericht onderwijs topprioriteit voor essenscia

Het nieuwe schooljaar is gestart met een minder fraai rapport: de onderwijskwaliteit daalt, het lerarentekort groeit. Bovendien kiezen nog altijd te weinig jongeren voor een technische of wetenschappelijke STEM-studie.

Trefwoorden: #essenscia, #onderwijs, #STEM, #technisch

Lees verder

Opleiding

( Foto: shotsstudio - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Dit vormt een bedreiging voor onze kenniseconomie. Er is in het onderwijsbeleid meer focus nodig om beter in te spelen op de noden van arbeidsmarkt en industrie, met meer stages en praktijkgericht onderwijs.

Daarom blijft essenscia de komende weken en maanden sterk inzetten op STEM-promotie en praktijkgericht onderwijs:

  1. Duaal leren: het schooljaar wordt afgetrapt in de gespecialiseerde studierichting Chemische Procestechnieken (7CPT) met een kick-off waar een dertigtal sectorbedrijven kunnen kennismaken met zo’n 150 toekomstige procesoperatoren en hen stageplekken kunnen aanbieden.
     
  2. Duaal lesgeven: als enige industriesector trekt essenscia de kar van duaal lesgeven, waarbij vakmensen uit de industrie hun job tijdelijk combineren met lesgeven. Dit doen ze vooral in technische en wetenschappelijke vakken, zoals wiskunde, fysica of meet- en regeltechnieken. Intussen zijn al meer dan 40 duale lesgevers opgeleid.
     
  3. STEMfluencers: voor het derde schooljaar op rij worden meer dan 100 STEMfluencers, jonge medewerkers uit de chemie en farma, naar secundaire scholen in heel Vlaanderen getuurd om er met enthousiasme over hun studie- en beroepskeuze te vertellen en hun passie voor wetenschap en technologie te delen met de volgende generatie.