KU Leuven, TU Eindhoven en RWTH Aachen bundelen expertise rond AI

Samen zullen ze het AI-onderzoek en -onderwijs een stevige impuls geven, zowel op Europees niveau als voor de drielandenregio België, Duitsland en Nederland.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #KU Leuven, #samenwerking

Lees verder

Nieuws

( Foto: KU Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - KU Leuven, de Nederlandse TU Eindhoven en het Duitse RWTH Aachen bouwden de voorbije jaren een stevig trackrecord uit op vlak van AI-onderzoek en -onderwijs.

Elke kennisinstelling heeft een apart instituut voor AI: het KU Leuven Institute for Artificial Intelligence, het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute en het RWTH Center for Artificial Intelligence.

De nieuwe samenwerking zal zich onder meer vertalen in gezamenlijke projectaanvragen en onderzoeksprojecten, gezamenlijke doctoraats- en postdoctrajecten, uitwisselingen voor onderzoekers en studenten, het delen van ervaringen en best practices, de organisatie van symposia, workshops en hackatons.

"De mogelijkheden van AI zijn indrukwekkend, maar brengen ook vragen met zich mee. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook juridisch, ethisch en filosofisch, en in vele andere domeinen", zegt rector Luc Sels van KU Leuven.

"Met deze ondertekening bundelen we de krachten met twee sterke en complementaire spelers in het veld van AI, om samen een antwoord te bieden op die uitdagingen, zowel in de drielandenregio als op Europees vlak."

"De complementariteit van de academische onderzoeksexpertise en de fysieke nabijheid zullen zorgen voor de nodige synergie. De ondertekening van deze MOU markeert een mijlpaal in onze gedeelde inspanningen als pioniers op vlak van Ai."

AI staat al ruim 30 jaar hoog op de agenda van KU Leuven. Binnen de universiteit werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines rond het thema. Zo werd in 2020 het KU Leuven Institute for Artificial Intelligence opgericht, een netwerk dat 108 professoren samenbrengt en onderzoekers vanuit de verschillende disciplines verenigt rond AI-onderzoek en -onderwijs.

"De voorbije decennia hebben we stevige onderzoeksexpertise over AI opgebouwd. Ook op onderwijsvlak zijn we een pionier in België met onze 200 masterstudenten in AI, een opleiding die net aan de 35ste jaargang is begonnen", aldus Luc De Raedt, directeur van voornoemd instituut.

"Deze samenwerking is nu een logische volgende stap. Met een gedeelde visie willen we bijdragen aan het verrijken van de maatschappij met de mogelijkheden die AI biedt, maar ook met oog voor valkuilen en risico’s die het met zich mee brengt. Door onze krachten te bundelen kunnen we een significante impact hebben op de toekomst en de plaats van AI in onze samenleving."