Boortmalt krijgt koolstofvrije warmte geleverd uit Antwerps warmtenetwerk

Een pijpleidingentraject doorheen de Antwerpse haven koppelt sinds kort de site van Indaver Antwerpen met mouterij Boortmalt. Vanaf nu ruilt deze laatste aardgas en warmtekrachtkoppeling (WKK) in voor restwarmte van Indaver om mout te produceren.

Trefwoorden: #Boortmalt, #Indaver, #pijpleiding, #restwarmte, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: Warmtenetwerk Antwerpen Noord )

ENGINEERINGNET.BE - ‘Restwarmte’ is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces. ​Een warmtenet met restwarmte is een alternatief voor een verwarming op fossiele brandstof.

Het bestaat uit een netwerk van goed geïsoleerde leidingen die warm water van de ene plaats (de industrie) naar een andere (industrie en woningen) brengen voor diverse warmtetoepassingen.

Bij Warmtenetwerk Antwerpen Noord gaat het om restwarmte van de draaitrommelovens van Indaver waar industrieel afval thermisch verwerkt wordt.

De verbrandingswarmte wordt gevaloriseerd onder de vorm van elektriciteit. Bij dit proces blijft nog restwarmte over. Het is deze restwarmte die, via het warmtenet, geleverd wordt aan Boortmalt dat zich op lange termijn engageerde om de warmte in zijn moutproces te gebruiken.

De warmte wordt op een temperatuur van ca. 105°C via pijpleidingen van Indaver naar Boortmalt gebracht zo’n 10 km verderop in de haven. Het afgekoelde water (65°C) vloeit via een tweede pijpleiding terug naar Indaver om hergebruikt te worden.

Dit project krijgt financiële steun van de Vlaamse regering via het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap.