Tragere jobcreatie, minder export en omzet in chemie- en farmasector

Een historisch lage bezettingsgraad van de productiecapaciteit, omzetdaling van 14% en afname van de export met 18%. De economische jaarcijfers van onze chemie en life sciences maken duidelijk dat de concurrentiepositie van de sector sterk verzwakt is.

Trefwoorden: #chemie, #essenscia, #export, #farma, #jobs, #omzet

Lees verder

Nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - Voor de Belgische chemie- en farmasector was 2023 op economisch vlak een bijzonder moeilijk jaar met hoge energie- en loonkosten, veel onzekerheid in het vergunningenbeleid, geopolitieke spanningen, een slabakkende wereldeconomie en toenemende internationale concurrentie.

Dat blijkt ook uit de economische kerncijfers. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit zakte tot 65%, het laagste niveau ooit. De omzet daalde met 14 procent tot 75 miljard euro, of een verlies van bijna 12,5 miljard euro.

Die omzetdaling komt bijna volledig op rekening van de chemiesector en ligt aanzienlijk hoger dan het industrieel gemiddelde van 5,5%.

De export nam af met 18%, of een terugval van 38 miljard euro. De chemie en life sciences blijft evenwel met voorsprong de belangrijkste exportsector van het land (goed voor 1/3de van de totale Belgische export) en is in de Europese Unie zelfs het tweede grootste exportland voor chemie- en farmaproducten, na Duitsland.

Vooral de uitvoer naar de drie belangrijkste handelspartners, Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk, is vorig jaar fors achteruitgegaan. Met 25 miljard euro ligt de positieve bijdrage van de sector aan de handelsbalans wel nog altijd anderhalve keer hoger dan het totale Belgische handelssaldo, wat een ferme welvaartsinjectie betekent.

Ook de jobmotor sputtert. Vorig jaar zijn er dan wel 360 nieuwe jobs bijgekomen, maar die stijging komt volledig op het conto van de farma en biotech (+1.101 jobs). Er is jobverlies in de chemie (-160 jobs) en de kunststofsector (-581 jobs).

Toch staat de continue jobcreatie in de sector, met zowat 11.500 extra jobs in de voorbije 10 jaar, in schril contrast met het status quo in de rest van de verwerkende industrie in diezelfde periode.

Ondanks de uitdagende economische context blijven chemie- en farmabedrijven in ons land investeren en innoveren. De investeringen zijn vorig jaar met 29% gestegen tot een recordbedrag van 3,9 miljard euro.

Ook de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn met 10% toegenomen tot een recordniveau van 6,3 miljard euro, voornamelijk gestuwd door innovatief onderzoek in de farma en biotechnologie.