Nog te weinig kansen voor deeptech startups in Europa

Europa slaagt er onvoldoende in om hoogstaand onderzoek naar sleuteltechnologieën om te zetten in nieuwe bedrijven en economische groei, aldus onderzoek van de Nederlandse kennisinstelling TNO in opdracht van het Duitse Karlspreis.

Trefwoorden: #deeptech, #Europa, #start-up, #technologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Deeptech startups zijn startende bedrijven die technologische innovaties op de markt willen brengen met potentieel grote impact op maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het 3D printen van beton of het omzetten van CO2 in bruikbare stoffen.

In het onderzoek van TNO is voor het eerst gekeken naar de ondersteuning in diverse groeifases van startups in drie Europese landen die qua startup ecosysteem voorlopen. Er is een vergelijking gemaakt tussen deze landen en de VS, Israël en Singapore.

Hieruit blijkt dat de groei van deeptech startups in deze Europese landen achterblijft. Deeptech startups in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk groeien de helft minder en in Nederland zelfs viermaal minder hard vergeleken met de VS.

Frankrijk is van de onderzochte landen het enige land dat zijn investeringen in deeptech na 2020 heeft zien groeien, met 31%. In het Verenigd Koninkrijk ontstonden de afgelopen jaren ruim 1000 spinout bedrijven uit de academische wereld.

Ook zijn er positieve voorbeelden als het aankomt op de eerste fase van deeptech. Zo is in 2021 circa 615 miljoen euro geïnvesteerd in R&D in quantum technologie.

Maar de focus blijft op wetenschappelijk onderzoek naar deeptech in plaats van de commercialisatie ervan. In Nederland werd door circa 375 deeptech startups slechts 100.000 euro aan financiering opgehaald. In Frankrijk was dit ruim het dubbele.

Wat in heel Europa opvalt is dat publieke initiatieven die deeptech technologie ondersteunen vaak stoppen bij de grens.

Door vaak beperkende of afwijkende regelgeving van Europese landen, is er minder toegang tot kapitaal, talent en een netwerk om nieuwe technologie op de markt te brengen. Dit beperkt het aanjagen van commercialisatie en internationalisatie.

In de verschillende groeifases van startups worden ondernemers beter gesteund in Singapore, Israël en de VS. In Singapore komen academici, overheid en private partijen in een vroege fase bij elkaar om bedrijven te creëren. Dit wordt ondersteund met R&D budgetten van miljarden.

De VS kent de meeste elementen die een regio ondernemend maken: toegang tot financiering, netwerken en de hoeveelheid kennis.

Vooral bij het opschalen van startups naar scaleups wordt veel ondersteuning geboden, wat terug te zien is in de ruim 5000 Amerikaanse deeptech bedrijven dat zich heeft doorontwikkeld.

Voor een slim vestigingsklimaat in iedere fase zijn meer en grotere initiatieven nodig voor Europese samenwerking, bijvoorbeeld omdat Nederlandse ondernemers te weinig gebruik kunnen maken van talent en kapitaal dat in Duitsland en Frankrijk wel beschikbaar is.

Verder liggen nog niet alle ingrediënten van goede deeptech groei op tafel voor Europa. Zo is het nog onduidelijk hoeveel en welke lab faciliteiten er in Europa aanwezig zijn en in hoeverre ze beschikbaar zijn voor ondernemers.