Duidelijke definitie van duurzaam plastic hard nodig

Uit onderzoek van de Nederlandse Radboud Universiteit blijkt dat het van groot belang is om goed te definiëren wat nu wel en niet duurzaam plastic is, ook met het oog op het bepalen van beleid door de Verenigde Naties.

Trefwoorden: #biomassa, #duurzaam, #plastic, #recycleren

Lees verder

Columns

( Foto: Radboud Universiteit )

ENGINEERINGNET.BE - ‘Dingen duurzaam noemen wekt de indruk dat ze een positiever effect op het milieu hebben. Maar ons onderzoek toont aan dat dit misschien alleen waar is als we het in een zeer smalle context bekijken,’ aldus Sara Gonella van de Radboud Universiteit.

‘Het eindproduct is in sommige opzichten misschien duurzamer, maar er kunnen tegelijk toch nog steeds veel negatieve effecten en ongewenste gevolgen zijn, vooral als je ook de sociale en economische aspecten bekijkt.’

Een voorbeeld hiervan is de druk om over te schakelen van plastic gemaakt van olie naar plastic gemaakt van biomassa, legt Vincent de Gooyert uit. Het gebruik van biomassa is nog steeds enorm energie-intensief en er wordt nog steeds gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Ook kan een grotere vraag naar biomassa leiden tot overmatig gebruik van landbouwgrond in landen met een laag inkomen, wat een negatief effect heeft op de voedselproductie en -kwaliteit in die regio's.

In veel andere gevallen is er gewoon geen alternatief voor plastic beschikbaar. De Gooyert: ‘Voor een breed scala aan essentiële toepassingen, van medische apparatuur tot zonnepanelen, worden de duurzaamste opties nog steeds gemaakt van plastic.’

De onderzoekers wijzen er ook op dat als mensen wordt verteld dat het plastic dat ze gebruiken nu duurzaam is, dit kan leiden tot meer onzorgvuldigheid bij het gebruik van plastic. Gonella: ‘Als mensen de indruk hebben dat bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar of biogebaseerd plastic ‘voldoende’ milieuvriendelijk is, kan dat een grotere transitie van andere materiaalsoorten ontmoedigen.'

'Ook zijn niet alle consumenten zich ervan bewust dat biologisch afbreekbaar plastic mogelijk niet biogebaseerd is, en omgekeerd. Deze verwarring kan leiden tot fouten bij afvalscheiding.’

De bevindingen van Gonella en De Gooyert kunnen dienen als waarschuwing voor de Verenigde Naties, waar momenteel een verdrag over plasticvervuiling wordt opgesteld.

Gonella: ‘Naar verwachting komt er het komende jaar een verdrag dat een einde zal maken aan de plastic vervuiling, maar er zijn aanwijzingen dat veel leden van de VN datgene wat zij ‘alternatief plastic’ noemen, beschouwen als een haalbare manier om vooruitgang te boeken op weg naar meer duurzaamheid.'

'Maar zonder een duidelijke, allesomvattende definitie van wat duurzaam plastic nu eigenlijk is, zou de VN in dezelfde valkuil kunnen trappen als vele anderen, zoals we zien in ons onderzoek. Een duidelijke definitie van wat plastic duurzaam maakt is nog steeds vrij vaag, vooral als je kijkt naar alle omliggende factoren, zoals wij deden.'

'Zolang niet alle aspecten van duurzaamheid in aanmerking worden genomen, mag er niet te veel worden verwacht van dat wat wordt gepresenteerd als 'duurzaam’ plastic.’