Impuls voor duurzame en gedigitaliseerde bouwsector

EnergyVille en Flanders Make richten zich met partners uit de bouw onder meer op automatisatie van nieuwbouw en renovatie, en maximaal hergebruik van materialen uit bestaande bouw.

Trefwoorden: #bouwen, #digitalisering, #duurzaam, #EnergyVille, #sector

Lees verder

Nieuws

( Foto: pitinan - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Bouwen en verbouwen is nu nog veelal een manuele aangelegenheid, omdat digitalisatie van de bouwsector nog in de kinderschoenen staat.

Er zijn echter veel kansen om bouwprocessen efficiënter te laten verlopen, faalkosten te verminderen, en personeel gerichter in te zetten met aandacht voor comfort en veiligheid.

Onderzoek en innovatie kunnen helpen om bouwprocessen efficiënter te maken door prefabricage, kwaliteit te verhogen, en klimaatdoelen te halen door verduurzaming van het nieuwe en bestaande gebouwenpark.

Digitalisatie-oplossingen zijn de laatste jaren meer kosten-competitief geworden, waardoor ze voor bouwbedrijven veel kostenbesparingen kunnen opleveren.

Deze technologie zorgt voor een basis voor vervolgstappen in kwaliteitsborging, productiviteitsverhoging en laat toe om beschikbare grondstoffen optimaal te benutten, inclusief het hergebruik van producten, componenten en grondstoffen.

Om de bouwsector en de hele waardeketen in de bouw te ondersteunen, slaan EnergyVille en Flanders Make de handen in elkaar. EnergyVille focust op de ontwikkeling van innovatieve gebouwelementen, verbeterde energieperformantie en integrale duurzaamheid tijdens de levenscyclus van gebouwen, elementen en materialen. Dit wordt ondersteund door de Thoreaq en Constructhor infrastructuur in Thor Park Genk.
   
Flanders Make focust op ontwerptechnieken voor assemblage en manufacturing, digitalisatie van ontwerp- en maakprocessen, ondersteuning van operatoren en semi- en volautomatische maakprocessen. Deze samenwerking wordt versterkt door de inbreng van expertise en sectorkennis van Buildwise, Embuild en Agoria.

Er zijn vier domeinen geïdentificeerd waarin nieuwe technologie ontwikkeld wordt om bedrijven te ondersteunen:

  1. Ontwerpregels voor on-site (de)assemblage van prefab bouwelementen en systemen voor first-time-right ontwerp en constructie.
  2. Automatisatie technologie voor nieuwbouw en renovatie in de fabriek en op de werf.
  3. Geautomatiseerd, generatief ontwerp van bouwsystemen.
  4. Ontwerpen van gebouwen met maximaal hergebruik van componenten en materialen uit bestaande bouw.

De focus van deze samenwerking ligt op het realiseren van impact op de bouwsector binnen twee tot vier jaar. Er wordt daarom gezocht naar industriële partners die via diverse innovatieprojecten nauwer willen samenwerken.