Masterclass ’Design for Additive Manufacturing’ bij Sirris - uitnodiging

Overschakelen naar Additive Manufacturing voor de productie van prototypes en functionele onderdelen begint bij een aangepast ontwerp. Hoe begint u daar in de praktijk aan?

Trefwoorden: #3d print, #additive manufacturing, #design, #opleiding, #Sirris, #techniek

Lees verder

opleiding

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.BE - Het collectief centrum van de Belgische technologische industrie Sirris richt in september en oktober een masterclass die u tips en tricks aanreikt om onderdelen specifiek voor Additive Manufacturing te ontwerpen.

Dat AM, of Additive Manufacturing, al belangrijk is staat buiten kijf, vooral voor het bouwen van prototypes. Maar zijn toepassingsgebied zal alleen nog maar uitbreiden, want meer en meer dringt de technologie ook door in de productiesfeer.

Wat biedt de masterclass? We doorlopen een klassiek ontwerpproces en kijken bij elke stap welke kennis u nodig heeft om AM te implementeren. We verdiepen ons in niet minder dan 15 verschillende AM-technieken, met alle voor- en nadelen uitgelegd. We bekijken het bredere kader waarbinnen AM past en belichten een resem van praktische design guidelines, design tools en andere tips & tricks.

Parallel met het ontwerpproces behandelen we een bedrijfsspecifieke case, die u kan meenemen, zodat u de opgedane kennis ook letterlijk mee naar huis neemt.

Door deze masterclass krijgt u een breed en gedetailleerd beeld van de AM-technologieën, hun mogelijkheden en beperkingen.

Op basis daarvan zult u een gefundeerde afweging kunnen maken tussen conventionele productiemethodes en AM-technologie en specifieke ontwerpmethodes voor de AM-technologie.


De masterclass vindt plaats op 30 september t/m 1 oktober in Gent en op 23 oktober 2014 in Seraing.