Universitair Medisch Centrum Groningen en Siemens sluiten miljoenendeal

De waarde van het vijftienjarige contract ligt op 135 miljoen euro, om zo nieuwe medische scanners en betere behandelingen van ernstige ziektes te ontwikkelen.

Trefwoorden: #onderzoeksprogramma, #PET-CT, #PET-MRI, #samenwerking, #Siemens, #Siemens Healthcare, #ultra low dose CT, #Universitair Medisch Centrum Groningen, #ziektebeelden

Lees verder

nieuws

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.NL - Het UMCG en Siemens gaan zich in een gezamenlijk onderzoeksprogramma richten op ziektebeelden met een chronisch karakter en/of een hoog sterftecijfer, zoals cardiovasculaire ziekten, chronische longziekten, kanker en dementie.

Het UMCG heeft al onderzoekslijnen waarin wetenschappers deze ziektebeelden bestuderen. Deze kennis en kunde wordt gekoppeld aan de informatie die wordt verkregen uit hypermoderne beeldvormende technieken.

Een voorbeeld hiervan is de ultra low dose CT. Dit is een veelbelovende techniek die onder andere kan worden ingezet bij het vroegtijdig opsporen van chronische longziekte en tumoren in de long.

Op de juiste manier kwantificeren van het volume van de tumor speelt hierbij een belangrijke rol. Naast ultra low dose CT zal het UMCG ook de beschikking krijgen over de allernieuwste systemen op het gebied van realtime PET-MRI en PET-CT.

De enorme hoeveelheden gegevens die door deze technieken gegenereerd worden, worden gekoppeld aan overige klinische informatiestromen, zoals laboratoriumgegevens.

Ook de kennis van gezonde personen zoals verkregen uit LifeLines, het langlopende drie-generaties bevolkingonderzoek in Noord-Nederland, kan gebruikt worden om tot goede analyses te komen. De kwantitatieve informatie die al deze data zal opleveren, kan zo leiden tot een optimaal en op de patiënt afgestemd behandelvoorstel.

Siemens gaat het beheer en onderhoud van de imaging infrastructuur voor de komende jaren op zich nemen. Dit maakt duurzaam wetenschappelijk onderzoek mogelijk en zorgt ervoor dat de klinische praktijk snel kan profiteren van nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek.

Deze langjarige en brede samenwerking is uniek in de Nederlandse academische zorg en is voor beide partijen een logische voortzetting van een samenwerking op vele gebieden. Zo leverde Siemens dit jaar de grootste brandmeldinstallatie van Europa voor het universitair medisch centrum.

Veel van de medische beeldvormende systemen en gerelateerde IT-infrastructuur, was al geleverd door Siemens Healthcare en de huidige samenwerking is dan ook een logische extensie.

Onlangs maakte Siemens bekend dat het op korte termijn een vestiging met dertig medewerkers opent op de Healthy Ageing-Campus van het UMCG.

Het is de bedoeling om ook andere instellingen en bedrijven te betrekken bij deze innovatieve samenwerking.