POM West-Vlaanderen reactiveert River Terminal Wielsbeke

POM West-Vlaanderen heeft de concessie voor de uitbating van de River Terminal Wielsbeke overgenomen van Katoen Natie en wil de terminal nieuw leven inblazen.

Trefwoorden: #binnenvaart container terminal, #intermodaal transport binnenvaart, #wielsbeke container terminal

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - Eind vorig jaar besliste Katoen Natie om de uitbating van de River Terminal in Wielsbeke stop te zetten. De containeractiviteiten waren er al enige jaren gestaakt.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen heeft de concessie voor de uitbating van de River Terminal Wielsbeke nu overgenomen van Katoen Natie. Met de aanstelling van Delcatrans en Shipit als exploitanten wil de POM de binnenvaartterminal nieuw leven inblazen.

In een eerste fase kunnen wekelijks ruim 80 containers vanuit Wielsbeke op het water verscheept worden, of een equivalent van evenveel vrachtwagens. Op termijn zal de terminal 15.000 containers op jaarbasis verschepen. Opzet is om door te groeien naar een bedrijfszekere dagelijkse verbinding tussen Wielsbeke en Antwerpen.

“Dit zorgt voor een aanzienlijke ecologische en maatschappelijke winst. Door de schaaleffecten zal deze bovendien kostenbesparend en dus industrieversterkend werken,” stelt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de POM Jean de Bethune.

“Een effectieve en efficiënte logistieke infrastructuur en eraan verbonden dienstverlening vormen een essentiële schakel in de verdere uitbouw van onder meer industriële kmo’s. Dit past perfect binnen de strategie van West Deal, die mee uitvoering geeft aan het industriële beleid van Vlaanderen.”

De POM is al enige tijd bezig met een reactiveringsplan voor de River Terminal Wielsbeke, bevestigt Stefaan Matton, algemeen directeur: “We consulteerden uiteraard de markt in onze zoektocht naar een efficiënte uitbating.

Minstens even belangrijk was een voorafgaandelijk onderzoek naar de potenties van deze logistieke poort. Daaruit bleek al dat verschillende industriële bedrijven reële interesse hadden om belangrijke hoeveelheden via de binnenvaart te verschepen en hoopvol uitkeken naar ons initiatief in Wielsbeke.”

De belangrijkste exploitatieprincipes bij de opmaak van het haalbaarheidsonderzoek zijn deze van multi-purpose en open access. Multi-purpose houdt in dat verschillende soorten goederen op de terminal worden behandeld.

Een belangrijke plaats blijft voorbehouden voor containers, maar ook vervoer van bulk en palletten zullen aan bod komen. Open access impliceert dat de terminal open staat voor alle verladende partijen.

De POM West-Vlaanderen maakt zich sterk voor beide soorten van overslagactiviteiten de juiste spelers te hebben gevonden. “Delcatrans is een van de zeldzame trimodale spelers in (West)-Vlaanderen. Het bedrijf investeert al geruime tijd in binnenvaart, naast wegvervoer en spoorvervoer, onder meer vanuit de spoorterminals in Kortrijk en Moeskroen. Met Delcatrans hebben wij dus een slagkrachtige partij gevonden om de terminal uit te baten” aldus Jean de Bethune.

“Shipit is eveneens een gevestigde waarde die zijn strepen ruim verdiend heeft op het vlak van binnenvaart. De focus van Shipit ligt op niet-gecontaineriseerde goederen. Het bedrijf werkt al nauw samen met een lokale verlader, namelijk Isolava”.

Opzet is dat RTW eveneens een platform wordt waar activiteiten en diensten die strategische waarde toevoegen (VAL en VAS) worden uitgebouwd. De POM mikt hierbij onder meer op slimme magazijnfuncties. Op die manier moet RTW een strategische schakel worden in de logistieke keten van de lokale verladende industrie.

Ook de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) is opgetogen met de doorbraak en de samenwerking met de POM West-Vlaanderen.

Dit verbaast de gedeputeerde niet: “Met de reactivering van de terminal en een openstelling naar een ruime groep van gebruikers maken we als provinciebestuur immers ook de Vlaamse beleidsdoelstellingen tastbaar op het terrein.”


Op de foto:
Antoon Desmet (Isolava), Jan d'Haeyer (Shipit), gedeputeerde Jean de Bethune en Johnny Delbeeke (Delcatrans) blazen nieuw leven in de containerterminal.