Belgische app leert kinderen zingen

Gedurende 15 maanden ging het MELoDiA-project van iMinds op zoek naar een technologisch hoogstaande en aanstekelijke app die kinderen aanzet hun zangtalenten te ontwikkelen en te verbeteren.

Trefwoorden: #app zang, #app zang kind, #app zingen kinderen, #Child-centered game development, #CUO, #iMinds, #KU Leuven, #MELoDiA, #SMIT, #Social Spaces, #VUB

Lees verder

Techniek

( Foto: iMinds )

ENGINEERINGNET.BE - Het media-innovatieprogramma van iMinds Media startte eind 2013 geleden met het MELoDiA project.

De bedoeling was een app te ontwikkelen die kinderen aanzet hun zangtalenten te ontwikkelen en te verbeteren, en dit op een speelse en motiverende manier.

De proof of concept is er nu. De demo werd onlangs voorgesteld en toonde een technologisch hoogstaande en aanstekelijke app, die voorzien is van kindvriendelijke en populaire content. Het maakt zanglessen leuk en interactief.

Via real-time feedback wordt het kind gestimuleerd om zichzelf te verbeteren. Ingebouwde coaches, een sterk aanwezige gamefactor en een beloningssysteem houden het kind gemotiveerd om te blijven zingen.

Child-centered game development vormde een essentiële schakel binnen MELoDiA. Uiteenlopende typen gebruikersonderzoek werden verricht door researchers van iMinds, SMIT, VUB, Social Spaces, CUO, KU Leuven.

In diverse fasen van het onderzoek zochten zij gezinnen met kinderen op, maar ook actoren uit het muziekonderwijs, om te peilen naar hun gewoonten, wensen en beweegredenen bij het aanleren van muziek, en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van de applicatie.

Een opvallende bevinding was dat kinderen gedetailleerde feedback wilden over hun prestaties bij stukken die ze als moeilijk beschouwden.

Maar tegelijk toonden de kinderen ook hun afkeer voor een strenge, corrigerende aanpak en stuurden ze aan op een open en creatief leerproces.

De grootste uitdaging van het onderzoek lag wellicht in het technologische luik, waarbij bedrijfspartner MU Technologies de audio-analyse voor zijn rekening nam.

Die slaagde erin om real-time detectie van correcte en foutieve toonhoogtes mogelijk te maken, rekening houdend met persoonlijke interpretaties en voorkeuren van de zanger of zangeres.

MU Technologies maakt ook een iOS framework rond de analyse technologie, waardoor kinderen via mobiele devices kunnen oefenen.

Tijdens het onderzoek werd al samengewerkt met Studio 100 om bestaande liedjes van K3 te gebruiken in de applicatie.

Cartamundi zal de demo nu verder ontwikkelen tot een volwaardige app die later op de markt zal komen.