Kilometerheffing voor vrachtwagens nadelig voor steden en gemeenten?

Vanaf 1 april 2016 geldt op autosnelwegen en bepaalde gewestwegen de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. Zal dit leiden tot sluipverkeer op niet-belaste wegen?

Trefwoorden: #Agentschap Wegen & Verkeer, #Arcadis, #digitale vrachtwagensluis, #gemeenten, #kilometerheffing, #sluipverkeer, #steden, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agentschap Wegen & Verkeer )

ENGINEERINGNET.BE - Volgens Mark Keppens, doctor in de verkeerskunde en expert mobiliteit bij ontwerp- en adviesbureau Arcadis, zullen vrachtwagenchauffeurs verleid worden om sluipwegen te nemen, wat lokaal voor overlast zal zorgen.

Volgens Keppens is de kilometerheffing een positieve zaak. De maatregel zal ervoor zorgen dat er bewuster wordt omgesprongen met vrachtvervoer. Dit type transport heeft namelijk een impact op de leefbaarheid, het milieu en de wegeninfrastructuur.

Het invoeren van een heffing, die toelaat meer te investeren in ons wegennet, is dan ook een logische stap.

Toch waarschuwt hij voor de mogelijke gevolgen van de nieuwe maatregel. De kans wordt zeer groot dat meer vrachtwagens voor lokale of niet-belaste gewestelijke wegen zullen kiezen, wat resulteert in sluipverkeer.

Steden en gemeenten hebben er belang bij om de potentiële impact van de kilometerheffing op hun weggennet zo snel mogelijk na te gaan. Dat is ook het advies van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Zij raden lokale besturen aan metingen uit te voeren als basis voor latere analyse. Hierbij moet de nadruk liggen op het in detail onderscheiden van de voertuigcategorieën en niet zozeer op het meten van verkeersintensiteiten of rijsnelheden.

Wordt er vastgesteld dat lokale wegen meer vrachtverkeer te slikken krijgen na het invoeren van de kilometerheffing, dan kunnen een aantal maatregelen in overweging worden genomen.

Een eenvoudige maatregel is een tonnagebeperking op bepaalde gevoelige wegen. Een andere oplossing is dat steden en gemeenten digitale vrachtwagensluizen plaatsen op hun toegangswegen. Deze bestaan uit camera’s die doorgaande vrachtwagens registreren, waardoor de stad of gemeente deze kan beboeten.

Momenteel wordt in Vlaanderen al gebruik gemaakt van digitale vrachtwagensluizen in de Oost-Vlaamse gemeentes Rieme en Zelzate.