Fieldlab Additive Manufacturing met 3D metaalprinters in Rotterdamse haven

Op RDM Rotterdam komen metaalprinters en een centrum voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D scannen, 3D ontwerpen en certificering.

Trefwoorden: #3D metaalprinters, #Fieldlab Additive Manufacturing, #Innovation Dock, #RDM Rotterdam, #Rotterdam, #Smart Industry

Lees verder

nieuws

( Foto: screen YouTube - Haven Rotterdam )

ENGINEERINGNET.NL - Het Fieldlab biedt havengerelateerde bedrijven een gezamenlijke plek om ontwikkelingen op dit gebied te versnellen en samen te werken aan toepassingen voor de (maritieme) industrie.

Het Fieldlab komt in het Innovation Dock op RDM Rotterdam, de plek voor innovatie in het Rotterdamse havengebied waar bedrijven, onderzoekers en studenten samenwerken aan het vormgeven van de nieuwe maakindustrie.

Het afgelopen jaar vond al een pilot project plaats voor 3D printing van reserveonderdelen voor de maritieme industrie. De drie initiatiefnemers hiervan - Havenbedrijf Rotterdam, RDM Makerspace en InnovationQuarter - hebben ook het opzetten van het Fieldlab voorbereid. Het Havenbedrijf zet nu de stap om een BV op te richten voor het fieldlab en de benodigde initiële investeringen te doen.

In de tweede helft van het jaar wordt de eerste 3D metaal printer in gebruik genomen. Een geavanceerde 3D metaalprinter kost ongeveer 1 miljoen euro. De investering in het Rotterdamse Fieldlab bedraagt enkele miljoenen euro's.

Hoe groot het Fieldlab wordt hangt af van de deelname van bedrijven en instellingen. Op dit moment hebben vijftien bedrijven een intentieovereenkomst gesloten voor deelname aan het Fieldlab.

Als over een aantal jaren het Fieldlab op eigen benen kan staan of 3D metaal printen een algemeen toegepaste techniek is, wil het Havenbedrijf hier weer uit stappen.

Smart Industry heeft het project de status van Fieldlab toegekend. Smart Industry is een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, VNO NCW, FME, TNO, KvK en ICT Nederland. Doel is de industrie competitiever te maken door de mogelijkheden die ICT biedt sneller en beter te benutten. Nederland heeft nu elf Fieldlabs.

Het afgelopen jaar hebben InnovationQuarter, RDM Makerspace en het Havenbedrijf Rotterdam een pilot project opgezet voor 3D printing van reserveonderdelen voor de maritieme industrie.

Daarbij is veel ervaring opgedaan en bleek 3D printing een technologie te zijn met veel potentie voor het Rotterdamse bedrijfsleven. Aan het pilot project deden 28 bedrijven en instanties mee, waaronder bedrijven als Keppel Verolme, Marin, Heerema, Huisman en Fokker.

De belangrijkste voordelen van 3D printen van reserveonderdelen die uit deze pilot naar voren zijn gekomen, zijn:

  • Het verlagen van voorraden van spare parts.
  • Het fabriceren van complexe geometrische vormen, die een betere fit hebben.
  • Het snel en lokaal produceren van onderdelen, waardoor het schip sneller de vaart in kan (leadtime kan momenteel oplopen tot wel 6 weken; met additive manufacturing slechts een paar dagen).
  • Het reproduceren van producten door 3D scannen en reversed engineering als de tekeningen niet meer beschikbaar zijn.
  • Het fabriceren van lichtgewicht onderdelen.
  • Het verminderd gebruik van grondstoffen door optimaal productontwerp.
  • Het verminderen van transportbewegingen en terugbrengen van emissie door lokaal printen.

Samenwerken met veel partners hoort bij de manier waarop het Havenbedrijf innovatie initieert in de Rotterdamse haven. In diverse projecten als iTanks, Innovation Dock, PortXL en SmartPort werkt het Havenbedrijf samen met partners als de TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltalinqs, EY, Cambridge Innovation Center, Rotterdam Partners, Philips Innovation Award en de Gemeente Rotterdam.