Baggerwerkzaamheden Deens Fehmarnbelt-project toegewezen

Femern meldt dat het een omvangrijk contract in het kader van de aanleg van een verbindingstunnel tussen Denemarken en Duitsland toe gaat kennen aan het Fehmarn Belt Contractors-consortium.

Trefwoorden: #baggeren, #baggerwerkzaamheden, #Boskalis, #Denemarken, #Duitsland, #Fehmarnbelt-project, #Fehmarn Belt Contractors-consortium, #Van Oord

Lees verder

Techniek

( Foto: Van Oord )

ENGINEERINGNET.NL - Dit consortium bestaat uit Van Oord, Hochtief, Ed Züblin en Koninklijke Boskalis Westminster. De totale begroting voor de aanleg van de Fehmarnbeltverbinding is geraamd op ongeveer 6 miljard euro.

De Fehmarnbeltverbinding tussen Denemarken en Duitsland wordt de langste weg- en spoortunnel ter wereld. Met een lengte van ruim 18 km zal de afgezonken tunnel een vaste verbinding vormen onder de Fehmarnbelt en ruimte bieden aan een vierbaanssnelweg en een dubbele spoorlijn.

De tender voor de Fehmarnbeltverbinding bestond uit vier contracten: noordelijke tunnel; zuidelijke tunnel; baggerwerkzaamheden en landaanwinning ten behoeve van de tunnelverbinding; en de portalen en opritten voor de tunnel.

Het Fehmarn Belt Contractors-consortium is de voorkeursbieder voor het bagger- en landaanwinningscontract voor de tunnel.

Het contract is onder voorbehoud van het verkrijgen van de vereiste milieuvergunningen die nog door de Duitse overheid moeten worden verstrekt. Voor zover ons bekend zullen deze vergunningen niet voor 2017 worden verstrekt.

De aard en omvang van de werkzaamheden omvatten het baggeren van een tunnelsleuf in de zeebodem over een afstand van 16 kilometer waarbij verschillende soorten baggermaterieel zullen worden ingezet waaronder sleephopper-zuigers, backhoes en grab dredgers.

Het gebaggerde materiaal zal worden hergebruikt voor de aanleg van een nieuw recreatie- en natuurgebied aan de Deense kant van de Fehmarnbelt.

Het consortium zal tevens een nieuwe werkhaven aanleggen waar de tunnelaannemers een werf zullen bouwen voor de fabricage van de tunneldelen.