Primeur: Antwerpse onderzoekers ontwerpen revolutionaire koelinstallatie

Onderzoekers aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ontwierpen een koelinstallatie, waarmee warmte gerecupereerd kan worden voor industriële toepassingen.

Trefwoorden: #AP Hogeschool, #koelinstallatie, #restwarmte, #vriesinstallatie, #warmterecuperatie

Lees verder

research

( Foto: AP Hogeschool )

ENGINEERINGNET.BE - De techniek kan een grote ecologische vooruitgang betekenen voor heel wat industriële sectoren. De komende jaren zal de installatie getest worden op technische haalbaarheid en toepasbaarheid.

Amedee Beylemans, opleidingshoofd Elektromechanica aan de AP Hogeschool: “Om nuttig te zijn voor industriële toepassingen, moet de afvalwarmte een zo hoog mogelijke temperatuur hebben. Daarom hebben we een gecombineerde koel- en vriesinstallatie ontwikkeld die de mogelijkheid biedt deze hoogwaardige afvalwarmte te produceren. Hiertoe gebruiken we het natuurlijke koelmiddel CO2.”

Het principe van hoogwaardige koude- en warmteterugwinning staat beschreven in heel wat internationale onderzoeken, maar tot nu toe bracht niemand het in de praktijk.

Beylemans: “Deze installatie maakt het mogelijk een diepgaande analyse uit te voeren op verschillende operationele parameters om gelijktijdig aan de gewenste koel-, vries-, en warmtevraag te voldoen. Meer dan 10 parameters kunnen aangepast worden en de impact van de gewijzigde parameters kan op geautomatiseerde manier gevisualiseerd worden. “

Tijdens de experimenten kan de druk in de installatie erg hoog oplopen. Hiervoor is bij het ontwerp en de keuze van materialen de technische expertise van Cofely Axima ingeschakeld.

De koelmiddelen die gebruikt worden in klassieke koelinstallaties produceren laagwaardige warmte van max. 50°C. De onderzoekers kozen voor een alternatief koelmiddel dat hoogwaardige warmte produceert: CO2.

CO2 is een natuurlijk en ozonvriendelijk gas dat niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Het energieverbruik van een CO2-installatie ligt bovendien 5 tot 15% lager dan bij installaties met een klassiek koelmiddel.

Door CO2 als koelmiddel te gebruiken, slaan de onderzoekers een driedubbelslag. Ze doen onderzoek naar het energetisch voordeel van warmteterugwinning en bepalen bij welke condities warmteterugwinning economisch zinvol is.

Daarnaast beperken ze ook de ecologische voetafdruk tot een minimum.