Vlaamse regering richt nieuw logistiek overheidsbedrijf op: Watertruck Plus

Vlaamse regering creëert nieuw overheidsbedrijf dat vloot van 31 duwboten en -bakken voor de binnenvaart gaat bouwen. Verschillende partners investeren samen 23 miljoen euro.

Trefwoorden: #ben weyts, #binnenvaart, #watertruck, #watertruck+, #watertruck plus

Lees verder

nieuws

( Foto: Vimeo / VIM )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigt de oprichting van een gloednieuw logistiek overheidsbedrijf aan. Watertruck Plus wordt een publiek vehikel dat een vloot van speciale binnenschepen gaat bouwen.

Het is de bedoeling een zogenaamd ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV) te creëren, dat de Vlaamse waterwegbeheerders en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit overkoepelt. Via die weg moet Watertruck+ snel vorm krijgen.

Concreet gaat die SPV een vloot bouwen van 3 duwboten en 28 duwbakken. Private partners kunnen mee in het project stappen. Elke duwboot of 'pusher' kan meer bakken voortstuwen. Zo worden bijvoorbeeld ook de kleinere rivieren bevaarbaar voor deze scheepsvorm.

Ramingen gaan ervan uit dat het overheidvehikel alleen al in West-Vlaanderen en de Kempen kan instaan voor het transport van 3 miljoen ton per jaar. Dat betekent dat 150.000 vrachtwagens (met elk een vracht van 20 ton) verdwijnen van onze wegen.

Het totale budget voor het project bedraagt 23 miljoen euro. Dat is inclusief de kost voor de bouw van de 31 voorziene vaartuigen. 50 % van het voormelde bedrag, of 11,5 miljoen euro, wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Een verzameling privé-partners legt 9,5 miljoen euro bij. Tot slot maakt de Vlaamse overheid de resterende 2 miljoen euro vrij.

"De schepen zullen in eerste instantie in Vlaanderen varen, maar kunnen later in heel Europa ingezet worden. Op termijn kan dit een nieuw Vlaams exportproduct worden”, claimt Weyts.

Terwijl de autowegen dichtslibben, is er op de waterwegen nog veel onbenutte capaciteit. Vlaanderen telt meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterweg. 80% van alle bedrijven ligt op minder dan 10 kilometer van zo een bevaarbare waterweg.

“Bedrijven staren zich blind op de file aan de voordeur, zonder oog te hebben voor de boulevard aan ruimte die openligt aan de achterdeur”, aldus nog Weyts.


ACHTERGROND
Het Europese onderzoeksproject “Watertruck” liep af einde oktober 2014. Tijdens dit 4 jaar lopende project werden 6 proefprojecten uitgevoerd in België (4), Nederland (1) en Frankrijk (1), waarvan er 2 transnationaal gingen, en werden er verschillende onderzoeksvragen nader bekeken. De conclusie was destijds dat Watertruck zich operationeel en economisch haalbaar aantoonde en dat er bij de onderzoekspartners veel interesse was om verder te gaan en het concept in de markt te zetten. Wat nu dus - in de vorm van een overheidsbedrijf - gebeurt.