RVO zet hernieuwde Energiebesparingsverkenner online

De hernieuwde tool helpt om de impact van energiebesparende maatregelen in beeld te krijgen. Professionals die huizen verhuren, verkopen, bouwen of verbouwen kunnen de tool gebruiken.

Trefwoorden: #bouwen, #energiebesparen, #Energiebesparingsverkenner, #RVO, #tool, #verbouwen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Image courtesy of radnatt at FreeDigitalPhotos.net )

ENGINEERINGNET.NL - Marijke Wobben van RVO.nl: "Het is een mooi resultaat van vele updates. We voerden een nieuwe rekensystematiek door voor het energielabel en we bepaalden de Energie-Index die zorgt voor maar liefst 10 miljoen berekeningen. Elke getroffen maatregel kun je doorberekenen en heeft invloed op het totaalplaatje."

De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning of een heel woningcomplex of project met diverse woningtypen. Nadat de gebruiker de woning selecteert en de uitgangssituatie vaststelt, kan hij heel snel op verschillende manieren scenario's in kaart brengen en vergelijken.

Het instrument helpt om een verantwoorde afweging te maken: wegen de benodigde investeringen op tegen de beoogde opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een beter energielabel of een betere Energie-Index?

Wobben: "Nieuw is ook de budgetverkenner. Professionals kunnen een budget invoeren en kiezen of zij het label of het comfort moeten verbeteren. De verkenner gaat dan op zoek naar een slimme combinatie aan maatregelen om dat te bereiken. Zo krijg je een aardige indicatie of de voorgenomen financiële investeringen (op termijn)opwegen tegen de beoogde resultaten."

De site is geschikt voor diverse professionele doelgroepen zoals verhuurders, makelaars, aannemers en installateurs. Zij krijgen via de Energiebesparingsverkenner onafhankelijke, representatieve en betrouwbare informatie.

Ze kunnen dit gebruiken bij beheer, planmatig onderhoud, een snelle inventarisatie van de bouwkundige en installatietechnische staat van een woning of een complex van woningen.

De data achter de verkenner zijn ook toegankelijk voor derden via een webservice. Wie een eigen userinterface bouwt, kan daar gratis gebruik van maken.

Wobben: "De verkenner gaat uit van gemiddelden, dat kan in de praktijk afwijken. Maar een professional kan in combinatie met zijn eigen expertise met de eerste berekeningen al een goede indicatie geven."


(bron: RVO)