Duitse minister Hendricks vraagt tijdelijke sluiting Doel 3 en Tihange 3

Het FANC neemt met verwondering akte van de uitspraken van de Duitse minister voor Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid (BMU), Barbara Hendricks (SPD).

Trefwoorden: #Doel 3, #FANC, #kerncentrale, #scheurtjesreactoren, #Tihange 2

Lees verder

Nieuws

( Foto: ENGIE Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Dit standpunt komt er ondanks een gemeenschappelijke vergadering van het FANC, het BMU en de RSK (Reaktor-Sicherheits­kommission) op 5 en 6 april in Brussel.

Noch de discussies die gevoerd zijn tijdens deze vergadering, noch de uitspraken van minister Hendricks ondermijnen de conclusie van het FANC. De kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.

Reeds in januari had het FANC een tweedaagse internationale workshop over het dossier van de kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 georganiseerd voor de buitenlandse collega-veiligheidsautoriteiten.

Aan deze workshop hebben een vijftigtal deskundigen uit vijftien landen, waaronder Duitsland, alsook experts van de Europese Unie, het NEA (Nuclear Energy Agency) en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deelgenomen.

Tijdens deze workshop hadden de Duitse collega’s reeds een reeks vragen geformuleerd, waarop het FANC op 18 februari schriftelijk uitvoerig heeft geantwoord. (via de link onderaan kan u de antwoorden checken)

De vergadering met het BMU en de RSK van begin april was bedoeld om een reeks actuele dossiers te bespreken, waaronder ook dat van Doel 3 en Tihange 2. Op het initiatief van het FANC werden de besprekingen verlengd om op alle onverwachte bijkomende vragen van de Duitse collega’s te kunnen antwoorden.

Jan Bens, directeur-generaal van het FANC: “De bijkomende vragen van de Duitse collega’s hebben op geen enkel moment onze conclusie aan het wankelen gebracht. Er zijn ook geen nieuwe aspecten aan het licht gekomen, waarmee het FANC nog geen rekening had gehouden. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 aan de strengste veiligheidsnormen voldoen en dat er wat veiligheid betreft geen enkele reden is om van dit standpunt af te wijken.”

Na de ontdekking van de waterstofbelletjes in de reactorwanden van de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 heeft het FANC een uitgebreid analyseproces opgezet om de adviezen te verzamelen van verschillende hooggespecialiseerde en internationaal gereputeerde experts en laboratoria.

Op basis van objectieve gegevens, controles en de resultaten van dit onderzoek is het FANC tot de conclusie gekomen dat de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 veilig geëxploiteerd kunnen worden, ondanks de aanwezigheid van waterstofbelletjes.

Deze conclusie werd overigens ook bevestigd door de Belgische en buitenlandse experts die geconsulteerd werden.

Het FANC is bereid om verder samen te werken met de Duitse partnerorganisaties, zoals het dat inmiddels doet met de Franse, Nederlandse, Zwitserse en Luxemburgse collega’s, als van Duitse kant de wil bestaat om op een constructieve manier samen te werken.

Jan Bens herhaalde nogmaals het aanbod aan de Duitse collega’s om gezamenlijke kruisinspecties door te voeren, waarbij Duitse experts in Belgische kerncentrales en Belgische experts in Duitse centrales gezamenlijke controles doorvoeren.