Nederland exporteert steeds meer naar niet-EU-landen

Het CBS meldt dat het aandeel van de goederenuitvoer naar landen buiten de EU steeg in de afgelopen twintig jaar van 19 naar 28%.

Trefwoorden: #CBS, #Europese Unie, #export, #Niet-EU-land, #statistiek

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië zijn van oudsher de belangrijkste exportpartners van Nederland. Deze vijf EU-landen waren in 1996 nog verantwoordelijk voor 68% van de totale Nederlandse goederenuitvoer.

In 2015 was dat aandeel gedaald naar 55%. De Verenigde Staten hebben ondertussen de plek van Italië overgenomen als vijfde belangrijkste exportbestemming: in 2011 passeerde niet EU-land VS Italië voor het eerst. Italië staat nu op plek zes.

In totaal is er in 2015 voor 425,6 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het buitenland. Het grootste gedeelte hiervan ging naar onze buurlanden: 23% naar Duitsland, 10% naar België en 9% naar het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk en de Verenigde Staten volgen met 8 en 4% en ook Italië is goed voor circa 4%.

Het aandeel in de totale goederenuitvoer van alle 28 EU-landen samen is tussen 1996 en 2015 gedaald van 81 naar 72%. Landen buiten de EU worden dus steeds belangrijker voor de Nederlandse export.

Naast de Verenigde Staten wordt er vooral veel geëxporteerd naar Zwitserland en Turkije. Ook de BRICS-landen China en Rusland zijn belangrijke niet-EU-exportbestemmingen.

Nederland had in 2015 in totaal bijna 69.000 bedrijven die voor ten minste 5.000 euro aan goederen exporteerden. Ongeveer 45.000 bedrijven voerden enkel goederen uit naar EU-landen. Ruim 4.000 bedrijven exporteerden alleen naar niet-EU-landen, 19.000 bedrijven naar beide groepen landen.

Het aantal Nederlandse bedrijven dat goederen uitvoert naar niet-EU-landen groeit. In totaal waren er in 2015 ruim 23.000 bedrijven die goederen aan landen buiten de EU leverden.

Dat zijn er 20% meer dan in 2010. Het aantal bedrijven dat alleen goederen naar landen binnen de EU uitvoert, is in dezelfde periode juist gedaald met 14%. Bovendien heeft er tussen 2010 en 2015 meer dan een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal bedrijven dat enkel naar niet-EU-landen exporteert.

Naar aantal bedrijven gemeten is Zwitserland de populairste exportbestemming buiten de EU voor Nederlandse bedrijven. In 2015 waren er ruim 9.000 bedrijven die goederen aan dit land leverden.

Ook zijn er veel bedrijven die goederen hebben uitgevoerd naar de niet-EU-landen Verenigde Staten (7.300), Noorwegen (5.700) en Turkije (4.200). Er zijn zo’n 13.000 bedrijven die goederen hebben uitgevoerd naar de BRICS-landen, waarvan 31% naar China.

In vergelijking met 2010 is er een forse stijging zichtbaar van het aantal bedrijven dat goederen exporteert naar Zwitserland (23%) en de Verenigde Staten (38%).

Zo’n 60% van de bedrijven die buiten de EU handel drijven, doet dat met meer dan één niet-EU-land. Er zijn 30 bedrijven die goederen exporteren naar meer dan honderd verschillende landen buiten de EU.


(bron en infographic: CBS)