Sweco maakt waterketen- en rioleringsplannen voor Limburgse Peelen

De Limburgse Peelen is een samenwerking tussen acht gemeenten, twee waterschappen, een waterschapsbedrijf en een drinkwatermaatschappij.

Trefwoorden: #drinkwatermaatschappij., #Peelen, #rioleringsplan, #Sweco, #waterketenplan, #waterschappen, #waterschapsbedrijf

Lees verder

Techniek

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.NL - Elke vijf jaar stelt het samenwerkingsverband een waterketenplan en rioleringsplannen op. In de plannen staan onder andere maatregelen om de streek goed voor te bereiden op het veranderend klimaat. Sweco ondersteunde de partijen bij het maken van de plannen.

In Nederland is De Limburgse Peelen koploper op het gebied van bereikte besparingen, de kennis die men met elkaar heeft opgedaan en de verscheidenheid aan projecten die ze al samen hebben uitgevoerd.

In het waterketenplan staat het toekomstbeeld van de waterketen. Iedereen werkt mee aan het bereiken van dit beeld. Het is uitgewerkt in allerlei projecten die gezamenlijk worden opgepakt, variërend van onderzoeken tot het bouwen van groene bergingen achter riooloverstorten.

Speerpunten voor de komende jaren zijn klimaatadaptatie, gegevensbeheer, een betere kwaliteit van het oppervlaktewater en het samenwerken aan de benodigde veranderingen door de Omgevingswet.

Op dit moment is het nog wettelijk verplicht om als gemeente een actueel gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. Hierin staat wat de gemeente wil bereiken met de riolering, hoe de riolering er nu bij ligt en wat er de komende jaren gaat gebeuren.

Een belangrijk onderdeel is ook de berekening van de kosten. Dit is de onderbouwing voor de rioolheffing. Voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert worden gemeentelijke rioleringsplannen opgesteld.