Vlario waarschuwt: rioleringen zullen nog vaker overlopen

Kenniscentrum voor de rioleringssector: "Om hoofd te bieden aan extreme regenbuien zullen in Vlaanderen gemiddeld 20% tot 30% bijkomende buffervoorzieningen moeten gebouwd worden".

Trefwoorden: #overstroming, #riolering, #vlario, #wateroverlast, #waterzuivering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Engineeringnet, wateroverlast in Malle )

ENGINEERINGNET.BE - In de nasleep van de extreme regenval van de afgelopen dagen zendt Vlario een waarschuwing de wereld in: "Indien niets gedaan wordt, zullen de rioleringen en de bijhorende bergings- en infiltratievoorzieningen in de toekomst gemiddeld 2 maal zo vaak overlopen."

Vlario kan het berekenen: als kenniscentrum van de riolerings- en waterzuiveringssector in België verdedigt het de noodzaak aan duurzame investeringen in het beheer van het hemel- en afvalwater.

"Er zijn extra bronmaatregelen (berging, infiltratie, ...) nog, en zowel op de privé-gronden als op de publieke domeinen. De aanleg van gescheiden riolering is positief, maar we moeten opletten geen nieuwe problemen te creëren op andere plaatsen door op een ongecoördineerde manier berging en hemelwaterafvoersystemen aan te leggen."

Volgens het centrum moeten er dringend (boven)gemeentelijke hemelwaterafvoerplannen komen, waarin de grote lijnen van de hemelwaterafvoer vastgelegd zijn. Die zijn nu in Vlaanderen niet verplicht en daarom dreigen de rioleringen en de rioleringsnetten voor hemelwaterafvoer "de enige bouwwerken te worden die zonder globaal plan gebouwd worden".

Vlario dringt daarom aan op een betere beleidsmatige afstemming tussen de code van best practices voor het ontwerp van rioleringssystemen, de watertoets, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de andere stedenbouwkundige voorschriften.

"De instrumenten om er iets aan te doen zijn er, maar we moeten ze efficiënter en doeltreffender gebruiken. We zijn gewaarschuwd: zonder wijzigingen van ons huidige beleid zal enerzijds, door de klimaatverandering, de wateroverlast alleen maar toenemen en, anderzijds uitdroging van de ondergrond optreden."