Record aan goederen vervoerd in Nederland in 2015

De omvang van het goederenvervoer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton.

Trefwoorden: #CBS, #Centraal Bureau Statistiek, #goederenvervoer, #statistiek

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - CBS meldt dat zowel het grensoverschrijdend als het binnenlands vervoer steeg met ongeveer 1,3%. Daarbij namen vooral de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen toe

Het grootste deel van de vervoerde goederen kwam uit of ging naar het buitenland (565 versus 445 miljoen ton). Dit grensoverschrijdend vervoer is sinds 2000 met bijna 30% toegenomen.

De binnenlandse goederenstroom (goederen die geladen én gelost zijn binnen Nederland) is sinds de eeuwwisseling maar met 3% gegroeid. Het verschil in groei weerspiegelt de ontwikkeling van de internationale handel versus die van de binnenlandse bestedingen.

Zo is sinds 2000 de export van goederen ruim anderhalf keer zo groot geworden, terwijl huishoudens maar 2 procent meer goederen aanschaften.

Het grootste deel van het grensoverschrijdend vervoer, bijna 59%, ging per zeeschip. In 2015 nam het vervoer door zeevaart toe met 23 miljoen ton tot 594 miljoen ton. Binnenvaartschepen en vrachtwagens zijn minder grensoverschrijdend gaan vervoeren.

Binnenvaartschepen waren daarmee nog goed voor 20% van het totale grensoverschrijdende vervoer, via de weg werd nog 17% getransporteerd. Via het spoor ging een klein deel van de goederen, waarvan het grootste deel naar het buitenland.

Het gewicht van de goederen die door de lucht worden vervoerd (1,6 miljoen ton) is vergeleken met de andere modaliteiten verwaarloosbaar. Dit zijn wel vaak duurdere goederen.

Binnen Nederland ging 82% van het vervoer over de weg. Met binnenvaartschepen werd bijna 18% van de binnenlandse goederenstroom vervoerd, over het spoor minder dan 1%.


(bron en infografiek: CBS)