Verkort de setuptijd dankzij het draadloos intuïtief tastsysteem van Haas

Het draadloos intuïtief tastsysteem van Haas (WIPS - Wireless Intuitive Probing System) leidt de operator door de setup van een opdracht via gebruiksvriendelijke sjablonen.

Trefwoorden: #draadloos intuïtief tastsysteem, #Haas, #WIPS, #Wireless Intuitive Probing System

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - WIPS stelt u in staat om werkstukcoördinaten te definiëren, lengtecoördinaten voor gereedschappen in te stellen en inspecties uit te voeren tijdens het proces.

Belangrijke eigenschappen:

 • Volledig geïntegreerd met de Haas CNC-besturing
 • Gemakkelijk te begrijpen cycli voor het instellen van gereedschappen en werkstukken
 • Kan worden gebruikt om tijdens het proces inspecties uit te voeren, gereedschapsbreuk te detecteren en u te behoeden voor gereedschapsslijtage

Voordelen:

 • Verkort de setuptijd drastisch
 • Geen kennis van G-code of macroprogrammering nodig
 • Kan afval beperken door te controleren op gereedschapsslijtage en gereedschapsbreuk

Voorbeeld van de return-on-investment (ROI):

 • WIPS spaart een uur per dag uit aan setup, zeg maar steltijden
 • Terugverdientijd: 4,5 maanden

 • TIP

  Meer informatie:
  Haas Automation Europe
  T. +32 (0)2 526 17 56
  lhabets@haascnc.com - www.HaasCNC.com  Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.