Meeste indicatoren in MKB-metaal staan op groen

De MKB-metaal is in tweede kwartaal fors gegroeid. Bijna 60% van ondernemers verwacht voor 2016 een hogere omzet. De orderportefeuilles zijn groter en de vraag naar nieuwe medewerkers stijgt

Trefwoorden: #economische barometer, #koninklijke metaalunie, #metaalunie, #mkb, #mkb metaal

Lees verder

Nieuws

( Foto: Koninklijke Metaalunie )

ENGINEERINGNET.NL - Na zes kwartalen met een voorzichtige plus, is het MKB-metaal in het tweede kwartaal stevig gegroeid. Op bijna alle onderdelen van de Economische Barometer blijken de ondernemers positiever te zijn dan in de vorige kwartalen.

"Aan het einde van het 1e kwartaal waren de verwachtingen over het 2e kwartaal al positief, maar de realisatie heeft de verwachtingen overtroffen", stelt de Koninklijke Metaalunie.

Zowel de binnenlandse- als buitenlandse orderportefeuilles zijn ten opzichte van het 1e kwartaal toegenomen. Voor het 3e kwartaal verwacht ruim de helft van de exporterende ondernemers een verdere toename van de buitenlandse orderportefeuille.

Op de vraag hoe de omzet zich in 2016 zal ontwikkelen ten opzichte van 2015, geeft ruim 25% van de bedrijven aan dat men dit jaar een lagere omzet denkt te realiseren, 15% verwacht een zelfde omzet en bijna 60% van de ondernemers verwacht voor 2016 een hogere omzet.

De groei in orderportefeuille komt ook tot uitdrukking in de arbeidsplaatsen. Het aantal bedrijven met openstaande vacatures is relatief hoog. In een aantal sectoren verwacht men deze vacatures het komende halfjaar niet in te kunnen vullen in verband met een tekort aan vakbekwaam personeel.


ACHTERGROND
De verspanende bedrijven zijn minder positief dan gemiddeld in het MKB-metaal. Dit komt mede door de prijsdruk in deze sector. Daar staat tegenover dat relatief veel verspanende bedrijven verwachten het komende halfjaar meer te gaan investeren in hun machinepark. De aan de landbouw gelieerde bedrijven zijn het afgelopen kwartaal het minst positief.