Ontwerpen en monitoren van bouwputten in stedelijke omgeving

Het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) en het CUR leverden de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen om duidelijke richtlijnen en aanbevelingen op te stellen voor deze bouwprojecten.

Trefwoorden: #aanbevelingen, #bouwprojecten, #COB, #CUR, #monitoren, #ontwerpen, #richtlijnen, #Sweco

Lees verder

Nieuws

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.NL - Bij de megaprojecten A2 Maastricht, Spoorzone Delft en de Noord/Zuidlijn bijvoorbeeld werd de monitoring volgens deze richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt.

Het COB en bij de projecten betrokken experts bundelden hun kennis en ervaringen in een openbaar toegankelijk rapport (zie link onderaan).

Het rapport gaat voor de drie genoemde projecten onder andere in op de monitoringsfilosofie en de monitoringsstrategie. Er is veel aandacht voor praktijkervaringen, waarbij zowel successen als tegenvallers worden besproken.

Het rapport geeft daarnaast een samenvatting van monitoringsaspecten die in veel projecten terugkeren. De publicatie is geschreven voor iedereen die aan opdrachtgevers- of opdrachtnemerszijde betrokken is bij het risicomanagement van (grote) ondergrondgerelateerde projecten.