Stop de vreselijke verspilling door lekken!

De strijd tegen de klimaatverandering en de diverse reglementeringen die hieruit voortvloeien, zou de industrie moeten aanzetten tot een lager energieverbruik. Lijkt dat onhaalbaar?

Trefwoorden: #condenspotten, #energieverbruik, #ISO 50001, #lekken, #perslucht, #SDT International

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Nee, besparingen kunnen namelijk gerealiseerd worden via verbeteringen aan het gebouw zelf en aan nutsvoorzieningen zoals airconditioning, verwarming en verlichting, maar ook aan - en dit is vandaag ons onderwerp - het productieproces.


In 2014 was in België de industrie verantwoordelijk voor 47% in het nationale energieverbruik (bron: Eurostat 1990-2014 en Synergrid 2015; Grafiek APERe). In diezelfde Belgische industrie schuilt dus een groot besparingspotentieel, dat zich direct zal vertalen naar productiviteitswinst en dus ook naar een beter concurrentievermogen.

Dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn, wordt gestaafd door een Franse studie die concludeert dat 43% van het transversale verbruik (motoren, perslucht,…) met 50% kan gereduceerd worden via investeringen die in minder dan drie jaar tijd worden afgeschreven.

Het doel van norm ISO 50001 omtrent energiebeheer is precies om de instrumenten aan te reiken om de energieprestaties van bedrijven continu te verbeteren via een methodische aanpak met inbegrip van de doeltreffendheid, het gebruik en energieverbruik.

Deze verbeteringsprocedure maakt het niet alleen mogelijk om geld uit te sparen, maar ook om de productiviteit te verhogen en intussen de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Eens het engagement er is en de doelstellingen vastgelegd zijn op managementniveau, liggen de gebruiksvriendelijke methodes die meteen rendabel zijn binnen handbereik.

Perslucht: 30 tot 40% verlies!
Perslucht is de meest gebruikte energiebron in de industrie. Maar perslucht is ook het duurst, want het energieverbruik is enorm. In het algemeen worden de productiekosten als volgt verdeeld: 13% voor investering, 12% voor onderhoud en 75% voor energievoorziening.

Vooraleer besparingen op de persluchtinstallatie zelf als dusdanig te overwegen - door het rendement ervan te vergroten en de energiekosten te verminderen - kunt u best eerst nadenken over hoe de enorme verspilling die wordt veroorzaakt door lekken kan vermeden worden.

Wetende dat een hersteld lek van 2 mm bij 8 bar 3.000 euro per jaar bespaart, is het moeilijk te geloven dat in de meeste bedrijven persluchtlekken vaak 30 tot 40% van het verbruikte volume vertegenwoordigen. Wat een verspilling!

Temeer omdat met behulp van een direct rendabel, proactief programma voor het opsporen van lekken in het persluchtcircuit dit verlies tot een redelijk niveau van 5% van het verbruikte volume kan teruggebracht worden.

30% van de condenspotten zijn defect
Defecte condenspotten hebben een enorme energieverspilling tot gevolg. Stoom is een dure energiebron, die ongeveer 30 euro/T kost. Rekening houdende met deze kosten, levert een monitoringprogramma voor de goede werking een grote energiebesparing op.

Bovendien kunnen storingen en pannes zware gevolgen hebben voor de productie en de logistiek. En hoeveel condenspotten zijn er bij u aanwezig? Zonder periodieke inspecties gaan wij ervan uit dat 20 tot 30% defect is!

Drie zorgen
Het streven naar een optimale aanpak van het energieverbruik roept drie zorgen op die verder gaan dan het louter naleven van de norm 50001. Denk maar simpelweg aan de problematiek van de alsmaar stijgende energieprijzen, de grondstoffen die uitgeput raken, en de aarde die opwarmt door de uitstoot van CO2.

Sommige bedrijven beslissen deze norm toe te passen omwille van de - overigens aanzienlijke - voordelen die er direct aan verbonden zijn. Andere kiezen dan weer voor certificering zodat derden zien dat een energiebeheerssysteem wordt toegepast, wat imagowinst oplevert.

Hoe dan ook: naast de jacht op persluchtlekken en de controle van condenspotten zal het potentieel voor continue verbetering van de energieprestaties in uw industriële proces nog veel verder reiken dan u denkt!


door Jean-Claude Van Impe, SDT International