• 10/02/2017

Endress+Hauser boekt efficiëntiewinst in onderhoud dankzij Industrie 4.0

Een grote drinkwaterproducent die in Europa 1.200 pompstations exploiteert, is voor het beheer van haar installaties overgestapt op de principes van condition based maintenance.

Trefwoorden: #efficiëntiewinst, #Endress+Hauser, #Industrie 4.0, #onderhoud

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Endress+Hauser )

ENGINEERINGNET.BE - Om dit te realiseren werd een nieuw datanetwerk geïmplementeerd op Ethernet/IP dat niet alleen voor de pompstations maar ook voor meer dan 3.000 debietmetingen in het distributienet de communicatie verzorgt.

De installaties van de drinkwaterproducent zijn vanzelfsprekend verspreid over een grote oppervlakte. Toch moeten alle meetwaarden van de instrumenten gecentraliseerd worden voor de opvolging van de productie en facturatie. In het verleden werd daarvoor gebruik gemaakt van analoge communicatie. Voor het uitlezen van totaaltellers werd ook Modbus gebruikt.

Omdat het onderhoud van een dergelijke installed base erg tijdrovend is en heel wat coördinatie vraagt, werd bij de vernieuwing van de automatiseringsinfrastructuur gezocht naar mogelijkheden om het onderhoud efficiënter te beheren.

De overstap naar een volledig transparante netwerkinfrastructuur op Ethernet/IP maakte het mogelijk om de principes van condition based maintenance te implementeren, wat een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk maakt ten opzichte van de eerder toegepaste curatieve strategie.

Alarmbeheer volgens NE107
Het grote voordeel van de nieuwe netwerkinfrastructuur is dat men volop gebruik kan maken van de intelligentie in de meetinstrumenten en de informatie die ze ter beschikking stellen.

Een eerste stap was de upgrade van het alarmbeheer in het automatiserings­systeem volgens de Namur aanbeveling NE107. Die voorziet in vijf gestandaardiseerde statusmeldingen zodat de centrale dispatch bij het ontvangen van een alarm onmiddellijk kan zien waar zich een probleem voordoet en hoe dringend een interventie is.

Aangezien ook de oorzaak en remediëring worden weergegeven, is het ook eenvoudig om de service technieker de juiste informatie en materialen te bezorgen voor de interventie.

Verificatie van de “gezondheidstoestand”
Een belangrijk aspect van Industrie 4.0 is het ontsluiten van informatie over diverse platformen en voor verschillende gebruikers.

De keuze voor Ethernet/IP als communicatienetwerk draagt hiertoe bij aangezien via de TCP/IP-communicatie over hetzelfde netwerk ook de interne webservers van de debietmeters geraadpleegd kunnen worden.

Op die manier kan de service technieker via een webbrowser op een lokale HMI of mobiel toestel zeer eenvoudig toegang krijgen tot de parameters en functies van de desbetreffende debietmeters.

Zo kan hij onder meer gebruikmaken van Heartbeat Technology™, een functie in de instrumenten van Endress+Hauser die een verificatie van de “gezondheidstoestand” mogelijk maakt en hierover een rapport genereert.

Datacollectie op afgelegen locaties
Om de efficiëntie van het distributienetwerk op te volgen en te verbeteren is het noodzakelijk om ook op zeer afgelegen punten de verbruiken en debieten te kennen.

De drinkwaterproducent maakt voor deze toepassing gebruik van de flowmeter Promag 800 die met een batterij gevoed wordt en uitgerust is met een ingebouwde datalogger en GPRS module. De datalogger maakt één keer per dag een bestand (.csv-formaat) met alle meetwaarden en stuurt dit door via GPRS.

Principes van Industrie 4.0
Omdat Endress+Hauser een integratie via open industrie protocollen mogelijk wil maken, werd voor de uitwisseling van data een specifieke OPC UA server ontwikkeld.

De gegevens kunnen hierdoor op een eenvoudige wijze door eender welke OPC UA client opgenomen worden. Dit verzekert een betrouwbare en transparante oplossing.

De drinkwaterproducent is er in deze toepassing dan ook in geslaagd om de principes van Industrie 4.0 in de praktijk te brengen, gebruikmakend van bestaande en beproefde technologieën die een hoge beschikbaarheid garanderen.


Voor meer informatie en details, contacteer Jeroen Wijnants - jeroen.wynants@be.endress.com, Industrie 4.0 solutions expert Endress+Hauser België.

Voor meer informatie:
Endress+Hauser nv/sa
Rue Carlistraat 13 - B-1140 Bruxelles - Brussel
info@be.endress.com - www.be.endress.com

 Lees méér over: Endress+HauserBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.