Hoe ’digitaal’ zijn België en de buren?

De Europese Commissie publiceerde de jongste Digital Economy and Society Index (DESI). De EU doet steeds beter maar de spagaat tussen kopgroep en staart blijft.

Trefwoorden: #België, #connectiviteit, #DESI, #digitalisering, #e-commerce, #e-government, #e-handel, #economie, #EU, #Europa, #internet, #STEM

Lees verder

Nieuws

( Foto: EU )

ENGINEERINGNET.BE - De DESI is een samengestelde index die de vooruitgang meet van de EU lidstaten naar een digitale economie en samenleving.

Het hanteert een aantal relevante indicatoren uit de huidige digitale beleidsmix van de EU en helpt landen beleidsprioriteiten te identificeren met het oog op een digitale eenheidsmarkt. De index toont hoe de 28 lidstaten presteren in ‘connectiviteit’ en ‘digitaal kunnen’ tot het ‘digitaliseren’ van zakendoen en overheidsdiensten.

België, Luxemburg en meer nog Nederland, behoren tot de betere leerlingen van de klas. Vergeleken met vorig jaar is de EU 3% gestegen op de digitale ladder. Het had sneller gekund. Bovendien groeit de digitale kloof tussen de ‘kop’ en de ‘staart’ van het peloton, zo blijkt. Het verschil tussen de ‘meest’ en het ‘minst’ gedigitaliseerde land bedraagt nu 37%. Dat was in 2014 nog 36%.

Denemarken, Finland, Zweden en Nederland leiden. De Europese ‘top drie’ scoren globaal zelfs ‘digitaler’ dan Zuid-Korea, Japan en de VS. Luxemburg, België, het VK, Ierland, Estland en Oostenrijk volgen. Slovakije en Slovenië gingen er het meest op vooruit. Polen, Kroatië, Italië, Griekenland, Bulgarije en Roemenië blijven achter op het EU gemiddelde.

België neemt de 6e plaats in deze DESI 2017. Het scoort sterk in connectiviteit (3e) en het integreren van digitale technologie in business processen (5e) maar e-government blijkt een relatieve zwakte. De grote uitdaging wordt het verbeteren van de mobiele connectiviteit.

In België is snelle breedband vrijwel overal beschikbaar en 81% van alle abonnees haalt minstens 30Mbps. België loopt met 68% abonnementen voor mobiele breedband (tegen 61% in 2015) wat achter. Het staat in de EU op de 23e plaats terwijl 4G uitgerold is over 95% van het grondgebied en het daarmee op de 7e plaats staat… De prijs voor breedband, als aandeel in het gezinsinkomen is er het voorbije jaar -2015-2016- gestegen naar 1,3%.

Ter vergelijking: driekwart van de Europese woningen (76%) heeft ondertussen breedband (minstens 30 Mbps). Meer dan dan een kwart haalt zelfs 100 Mbps en meer. Mobiele data abonnementen groeiden sinds 2013 van 58% naar 84%. Vandaag dekken 4G mobiele diensten al 84% van de bevolking. Internetverkeer groeit in Europa jaarlijks met 20%. Mobiel interverkeer groeit zelfs met meer dan 40% elk jaar.

84% van de Belgen gebruikt internet en 61% heeft basic digitale skills. Het aantal STEM-afgestudeerden -afgestudeerde twintigers met een diploma in wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde- groeit -nu 14 op duizend (13 in 2015), maar dat is minder snel dan in de EU. Per duizend Europeanen zijn er 19 STEM-afgestudeerden.

In 2015 telde de beroepsbevolking al 3,5% ICT-specialisten. In 2012 was dat nog 3,2%. Anderzijds weten 44% Europeanen nog steeds niet wat ze met een mailbox moeten, hoe een tekst op te maken of een toestel te installeren.

Belgen lezen steeds meer nieuws on line (nu 65%). 72% van hen gaat het net op voor muziek, video’s en spelletjes. De uptake van video on demand is relatief laag met 12%. Maar met video calls (44%), sociale netwerken (80%) en banking (75%) scoren we hoger dan het EU-gemiddelde.

Met shopping (65%) zitten we er echter nog onder de lijn. 79% van de Europeanen gaat minstens één keer per week online of 3% meer dan bij de vorige telling. 70% leest nieuws online (64% in 2013), 78% van de internetgebruikers laadt muziek, films, foto’s en spelletjes neer, 63% gebruikt sociale netwerken (57% in 2013), 59% gebruikt online banking (56% in 2013), 39% bezigt internet om te telefoneren (33% in 2013). 66% shopt online (61% in 2013).

Ook businesses gaan digitaal terwijl e-commerce van de grond komt. Maar de motor hapert. De helft van de Belgische bedrijven wisselt elektronisch data uit, 22% gebruikt sociale media (19% in 2015), 16% schrijft digitale facturen uit (12% in 2015). 23% van de KMO’s verkoopt ook on line -dat is 1% minder dan in 2015- en vindt daar bijna een vijfde van de omzet.

Slechts 13,1% van onze KMO’s e-handelt ook met het buitenland. Ter vergelijking: in de EU vond business software voor het delen van elektronische informatie in 2015 zijn weg naar 36% van de bedrijven (in 2013 nog 26%). Al 18% stuurt elektronische facturen uit (tegen 10% in 2013). 17% van de KMO’s waagt zich in e-commerce (tegen 14% in 2013). Minder dan de helft ervan e-handelt ook buiten de eigen landsgrenzen.

Zo’n 40% van de Belgische internetgebruikers stapt mee in e-Government. 59% vult ondertussen ook officiële documenten voor overheidsdiensten on line in. Dat is een daling bij 2015 toen 65% dat deed. In de EU is dat een derde -34%- tegen 27% in 2013.