Philips is nog steeds de grootste octrooiaanvrager van Europa

De meeste octrooiaanvragen worden gedaan door bedrijven die in Noord-Brabant, en dan met name in de regio Eindhoven, zijn gevestigd, aldus een rapport van Octrooicentrum Nederland.

Trefwoorden: #octrooiaanvrager, #Octrooicentrum Nederland, #octrooien, #Philips, #uitvindingen

Lees verder

Nieuws

( Foto: RVO.nl )

ENGINEERINGNET.NL - Het rapport ‘Octrooien in Nederland’ brengt de innovatieve ontwikkelingen van Nederlandse bedrijven en organisaties tussen 2008 en 2012 in kaart. Ook bevat het analyses van octrooiactiviteiten.

Het gemiddelde aantal uitvindingen per Nederlands bedrijf ligt over het algemeen hoger dan het wereldgemiddelde. Het rapport is een uitgave van Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van RVO.nl.

Vergeleken met de periode 2003-2007 blijkt dat Philips nog steeds de meeste octrooien aanvraagt van alle Nederlandse bedrijven. Ook in Europa staat Philips op nummer 1, blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Europees Octrooibureau.

Het OCNL rapport laat zien dat het zwaartepunt op het gebied van octrooiaanvragen in Noord-Brabant en met name in de regio Eindhoven ligt. Daar zijn enkele aanvragers van de meeste octrooien gevestigd, zoals Philips, ASML en NXP.

De grote verschillen tussen provincies verdwijnen als het gaat om het aantal octrooiaanvragen per 1.000 inwoners, maar ook dan is Noord-Brabant de provincie met de meeste octrooiaanvragen. Ook de provincie Zuid-Holland toont een grote octrooiactiviteit, hoewel aanmerkelijk minder dan Noord-Brabant.

In de topsectoren ‘Chemie’, ‘Life Sciences en Health’ en ‘High Tech Systemen en Materialen’ is het overgrote deel (75%) van de octrooiaanvragen afkomstig van grote bedrijven. In de andere topsectoren is de overheersende rol van de grote bedrijven minder.

Voor zover de onderzoekers konden nagaan, werken universiteiten bij ongeveer 1/3 deel van hun octrooien samen met bedrijven. In de onderzoeksperiode zijn 657 uitvindingen op naam van één of meer universiteiten gevonden. Van deze uitvindingen stonden er 204 op naam van meer dan één aanvrager, bij 1/3 deel is een bedrijf mede-aanvrager.

Het midden- en klein bedrijf tot 250 medewerkers omvat ongeveer 66% van het aantal octrooiaanvragers en ongeveer de helft van de totale R&D uitgaven in Nederland. Daartegenover neemt het slechts 19% van de octrooien voor zijn rekening.

OCNL keek voor het onderzoek naar (inter)nationale octrooiaanvragen van Nederlandse bedrijven in Nederland bij het Europees Octrooibureau en de World Intellectual Property Organization. Octrooiaanvragen zijn zo samengenomen dat unieke uitvindingen zijn geteld.