Drie schepen met uitlaatgas-behandelingssystemen voor Jan De Nul

Jan De Nul Group heeft bij Keppel Singmarine 3 sleephopperzuigers besteld, elk met een beuninhoud van 3.500 m³. Het ontwerp van deze schepen is gebaseerd op de bestaande sleephopperzuigers.

Trefwoorden: #baggeren, #baggerpomp, #dieselgeneratoren, #Jan De Nul, #jetpompen, #Keppel Singmarine, #NOx-emissie, #schroeven, #sleephopperzuiger, #uitlaatgasbehandelingssystemen

Lees verder

Techniek

( Foto: Jan De Nul Group )

ENGINEERINGNET.BE - De bestaande sleephopperzuigers Alvar Nuñez Cabeça de Vaca en Sebastiano Caboto met een beuninhoud 3.400 m³ werden in 2011 gebouwd. Deze schepen combineren een geringe diepgang met een grote wendbaarheid, waardoor ze erg geschikt zijn om in beperkte zones te werken.

Alle schepen hebben een dieselelektrische uitvoering: alle grote aandrijfsystemen (schroeven, baggerpomp, jetpompen...) worden elektrisch aangedreven en gecontroleerd met frequentieregelaars. Op deze manier kan elk systeem werken aan zijn optimale snelheid en vermogen. Drie sets dieselgeneratoren genereren het vermogen.

Op basis van het benodigde vermogen start en stopt een controlesysteem de sets automatisch. De asymmetrische verdeling van de belasting garandeert haar optimale verdeeld is over de dieselgeneratoren. Al deze maatregelen zorgen voor een laag stookolieverbruik en daarmee ook lage emissies. Bovendien zijn de schepen uitgerust met behandelingssystemen voor uitlaatgassen om de schadelijke emissies nog verder in te perken.

Nieuwe schepen moeten voldoen aan de IMO-wetgeving inzake NOx-emissies. Aangezien de nieuwe baggerschepen vaak in mondingen en rivieren of dicht bij de kust (dus ook dicht bij woongebieden) zullen werken, heeft Jan De Nul ervoor gekozen de NOx-emissies te beperken tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten, en ook de uitstoot van andere verontreinigende stoffen, waarvoor er momenteel nog geen IMO-wetgeving is, te reduceren.


ACHTERGROND
De nieuwe schepen zullen werken op gemakkelijk verkrijgbare stookolie. De uitlaatgassen worden gereinigd door middel van selectieve katalytische reductie (SCR), en een (diesel)roetfilter (DPF).

Het SCR-systeem vermindert de hoeveelheid NOx in de uitlaatgassen tot een niveau dat overeenkomt met de toekomstige Europese (EU Fase V) normen voor binnenschepen; deze norm is veel strenger dan de huidige IMO Tier II en Tier III wetgeving.

De DPF verwijdert fijnstof/roetdeeltjes uit de uitlaatgassen tot op een niveau dat in overeenstemming is met de toekomstige EU Fase V norm voor binnenschepen.