• 30/03/2017

Endress+Hauser verlaagt kosten voor kalibraties aanzienlijk

Kalibratie is zeer belangrijk om de nauwkeurigheid en de kwaliteit van procesmetingen te waarborgen. Hiermee controleert men of de metingen in de afgelopen periode correct werden uitgevoerd.

Trefwoorden: #Endress+Hauser, #kalibratie, #kalibreren, #meet- en regeltechniek

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Door deze kalibratie stellen we zeker dat de geproduceerde producten geproduceerd werden conform met de vastgelegde specificaties.

Sommige meetinstrumenten hebben de neiging om na verloop van tijd enigszins af te wijken, voornamelijk in toepassingen met zware proces- en omgevingscondities zoals hoge temperatuur, hevige trillingen, verhoogde vochtigheid, sterke corrosie…enz.

De laatste jaren zijn meetinstrumenten echter heel wat nauwkeuriger en intelligenter geworden. Dankzij zelfbewaking, diagnose en monitoring ingebouwd in meetinstrumenten, zoals Heartbeat Technology van Endress+Hauser, is het mogelijk om kalibratie-intervallen efficiënter in te stellen, of kunnen we beslissen om sommige kalibraties te vervangen door functiecontroles of inspecties.

“Doordacht kalibreren” betekent dat we met deze data rekening houden bij het opstellen van het kalibratieplan en dat we afstappen van de oude gewoonte om jaarlijks alles te kalibreren.

Waarom kalibreren?
Door kalibratie wordt de exacte nauwkeurigheid van het instrument bepaald en wordt zeker gesteld dat het instrument over de afgelopen periode nauwkeurig heeft gewerkt.

Kalibratie is noodzakelijk om:

 • De juiste kwaliteit van het eindproduct te bereiken
 • Verspilling van grondstoffen en energie te voorkomen
 • De maximale opbrengst in uw proces te bewaren
 • Zeker te stellen dat de afgeleverde producten conform zijn met de vastgelegde specificaties
 • Veiligheids- en milieu aspecten te waarborgen

Wat is belangrijk bij kalibraties?
Kalibraties kunnen worden uitgevoerd op locatie of in kalibratielaboratoria, al dan niet geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17025 norm. In het kalibratieplan dient hierin de juiste keuze gemaakt te worden. Het is zeker niet noodzakelijk om alle meetinstrumenten in een geaccrediteerd laboratorium (ISO/IEC 17025) te laten kalibreren. Aangezien kalibraties in deze geaccrediteerde labo’s duurder zijn, kan men zo aanzienlijk kosten besparen.

Het uitvoeren van herleidbare kalibraties is perfect mogelijk zolang de herleidbaarheid werkelijk gewaarborgd is en de meetonzekerheid correct bepaald wordt. Dit kan een aandachtspunt zijn bij sommige servicebedrijven die weinig ervaring hebben met kalibraties.

De kalibratiecertificaten bevestigen het resultaat van de uitgevoerde kalibraties en hierbij is het belangrijk dat de gegevens duidelijk en zonder ruimte voor interpretatie worden vermeld. De ISO/IEC 17015 geeft ook aan welke informatie op een kalibratiecertificaat moet aanwezig zijn.

Kalibratiebeheersysteem stuurt kalibratieplan bij
Alles start met een goed en doordacht kalibratieplan maar een kalibratiebeheersysteem is zeker noodzakelijk om alles onder controle te houden en, belangrijker, om op basis van historische gegevens het kalibratieplan en de kalibratie-intervallen te kunnen bijsturen.
Kalibratiecertificaten op papier bijhouden geeft niet de mogelijkheid om eenvoudig en snel historische data te verwerken. Een kalibratiebeheersysteem geeft inzicht, laat analyses toe en zorgt ervoor dat kalibratiecertificaat snel kan worden teruggevonden voor bijv. een audit.

Enkele voordelen van een kalibratiebeheersysteem

 • Begeleiding van de kalibratietechnicus bij het uitvoeren van kalibraties
 • Automatische foutberekening en grafische voorstellingen
 • Kalibratiecertificaten elektronisch beschikbaar
 • Snelle en eenvoudige analyse van historische data mogelijk
 • Aantoonbaar oplossen van non-conformiteiten
 • Elektronische workflow

Efficiënter kalibreren dankzij instrumentatie- en toepassingskennis
Kalibratie van meetinstrumenten is een vak apart. Metrologiekennis is belangrijk maar eveneens instrumentatie- en toepassingskennis dragen er toe bij dat het meetinstrument nauwkeurig zal werken in de toepassing.

Een meetinstrument kan perfect nauwkeurig werken op een kalibratiebank, maar na montage in de installatie bijkomende afwijkingen vertonen door bijv. een verkeerde inbouw. Vaak zullen tijdens een kalibratieronde ook storingen moeten opgelost worden en dit kan enkel indien de kalibratietechnicus beschikt over de nodige instrumentatie- en toepassingskennis.

Even samenvatten
Een goed kalibratieplan zorgt ervoor dat er geen onnodige kosten gemaakt worden, met een kalibratiebeheersysteem houdt men alles onder controle en kan je doordacht bijsturen, en door het combineren van metrologiekennis en instrumentatie-en toepassingskennis zorg je ervoor dat het meetinstrument correct werkt in de installatie.


Lees meer over Doordacht Kalibreren in ons klantenmagazine Meetpunt

Download brochure “Kalibratie Services Endress+Hauser”

Voor meer informatie:
Endress+Hauser nv/sa
Rue Carlistraat 13 - B-1140 Bruxelles - Brussel
Tel: +32 (0)2 248 06 00 - info@be.endress.com - www.be.endress.com

 Lees méér over: Endress+HauserBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.