• 03/04/2017

Verbeterde serialisatie-oplossing bij Rockwell Automation

Fabrikanten van farmaceutica en medische apparatuur staan voor de opgave om de serialisatie normen die in diverse markten worden gehanteerd toe te passen binnen hun supply chain.

Trefwoorden: #medische apparatuur, #Rockwell Automation, #serialisatie, #supply chain

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET - De kersverse, verbeterde serialisatie-oplossing van Rockwell Automation helpt fabrikanten en OEM’s niet alleen om overeenstemming met de richtlijnen te waarborgen, maar ook om belangrijke zakelijke voordelen te realiseren met een uitgebreid en integraal supply chain platform.

Versie 4.1 van de serialisatie-oplossing maakt gebruik van de laatste manufacturing execution system (MES)-software van Rockwell Software en biedt optimale schaalbaarheid en aanpasbaarheid aan diverse technologieën voor verpakkingslijnen en productiebeheersystemen.

Eenvoudige integratie op zakelijk en besturingsniveau maakt het mogelijk om de oplossing in te zetten als centraal platform voor het beheer van serialisatie data en het traceren van producten binnen de gehele supply chain.

Een nieuwe, op Logix-technologie gebaseerde unit controller met FactoryTalk View HMI’s van Rockwell Automation zorgt voor optimale schaalbaarheid, zodat de serialisatie-oplossing kan worden ingezet voor alles van volledige, kant-en-klare oplossingen tot modernisatie eenheden en OEM-oplossingen. Dit maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de behoeften van vrijwel elke klant.

De unit controller fungeert als de spil tussen elke productielijn en de uiteenlopende systeemcomponenten. De oplossing biedt niet alleen serialisatie mogelijkheden, maar helpt fabrikanten ook met het verbeteren van de probleemoplossing.
Verder maakt de nieuwe versie proactief onderhoud mogelijk door direct overzicht te bieden op het complete proces, van de productie tot de distributie.

“Veel klanten worstelen met de vraag hoe zij het beste kunnen voldoen aan de serialisatie eisen en zijn op zoek naar een alternatief voor oplossingen die hun beloften niet inlossen”, zegt Valerio Frediani, serialization solution architect bij Rockwell Automation.

“We hebben een beroep gedaan op ons productaanbod, onze domeinexpertise en het wereldwijde Rockwell Automation PartnerNetwork Program om een optimaal aanpasbare oplossing af te leveren die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de standaardarchitectuur en productieprocessen van elke klant.”

“Dit helpt fabrikanten om deadlines voor overeenstemming met de richtlijnen te halen, sneller zakelijke voordelen te realiseren en een tastbaar rendement op hun investering te behalen. Onze oplossing biedt naadloze interoperabiliteit met alle machinecomponenten, informatie en bedrijfssystemen.

Fabrikanten beschikken daarmee over alle tools die ze nodig hebben om de opbrengsten te verhogen, de winstgevendheid op lange termijn te verbeteren en hun activiteiten eenvoudig aan te passen aan toekomstige wijzigingen van productieprocessen en richtlijnen”, aldus Frediani.

De nieuwe versie van de serialisatie-oplossing van Rockwell Automation voorziet onder meer in een serialization integration gateway met kant-en-klaar geconfigureerde kanalen voor het aanmaken van productieorders en functionaliteit voor de export van EPICS-data voor eenvoudige integratie met de systemen van elke klant.

Dit zorgt voor een forse reductie van de directe engineeringskosten. Het doel van Rockwell Automation is om een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klaar ingerichte gateway kanalen op te bouwen voor het terugdringen van de kosten en hulp bij de integratie van bedrijfssystemen.

Het platform biedt daarnaast een handmatige serialisatie- en aggregatie workflow op basis van een in de praktijk geteste en geoptimaliseerde tool voor fabrikanten met handmatige verpakkingslijnen. Circa 90 procent van alle potentiële klanten maakt momenteel gebruik van handmatige processen voor de aggregatie en labeling van eenheden.

De serialisatie-oplossing van Rockwell Automation biedt ingebedde software voor labelontwerp voor printers met Windows drivers en een gebruiksvriendelijke aggregatie workflow die klanten helpt met het vereenvoudigen van dit proces, zodat ze extra tijd en geld kunnen besparen.


Over het Rockwell Automation PartnerNetwork Program
Het Rockwell Automation PartnerNetwork Program biedt fabrikanten in alle delen van de wereld toegang tot een netwerk van bedrijven die zich gezamenlijk toeleggen op de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van de beste oplossingen in hun soort. Het doel is om voor fabrieksbrede optimalisatie te zorgen, de machineprestaties te verbeteren en de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.


Voor meer informatie:
Rockwell Automation
Rivium Promenade 160 - NL-2909 LM Capelle aan den Ijssel
T: +31 (0)10 266.51.15 - M: +31 (0)6 29.50.40.17
adevries@ra.rockwell.com

 Lees méér over: Rockwell AutomationBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.