Voordelen van circulaire verdienmodellen voor gebouwde omgeving

BAM heeft samen met het ingenieursbureau Arup de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar de voordelen van circulaire verdienmodellen voor alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving.

Trefwoorden: #Arup, #BAM, #bebouwde omgeving, #CE100, #circulaire verdienmodellen, #Ellen MacArthur Foundation

Lees verder

nieuws

( Foto: BAM - Arup )

ENGINEERINGNET.NL - Het rapport, ondersteund door de Ellen MacArthur Foundation (EMF) in het kader van het CE100- programma, stelt een nieuwe benadering voor van de bouwketen.

De bouwsector is wereldwijd de grootste gebruiker van grondstoffen. Dit schept grote uitdagingen bij de introductie van circulaire verdienmodellen. Het rapport biedt verschillende oplossingen om bedrijven te helpen bij het besparen op grondstoffen en afvalbeheerskosten.

Het betreft onder meer het formuleren van ontwerpeisen voor de lange termijn, de rol van technologie en innovatie, de invoering van nieuwe productie- en consumptiemodellen, samenwerking met toeleveranciers en de levenscyclus van een bouwproject.

De publicatie benadrukt hoe innovatie (met inbegrip van digitale platforms, productpaspoorten, 3D-printers en sensoren) een belangrijke rol zal spelen in de transitie naar circulaire verdienmodellen.

Grondstof-databases zullen worden ontwikkeld om in de toekomst hergebruik van deze grondstoffen te vergemakkelijken en hun restwaarde in de gebruiksfase en aan het einde van de levenscyclus van een project beter te bepalen.

Daarnaast zijn digitale platforms, zoals Building Information Modelling, van cruciaal belang bij het samenbrengen van mensen, processen en technologie om circulaire efficiëntie en prestaties te bereiken.

Nieuwe modellen voor governance en regelgeving zijn noodzakelijk, zodat investeringen ten goede komen aan circulaire bedrijfsmodellen.