Aandeel wegvervoer in haven van Gent nooit lager

Het aandeel van transport van goederen over de weg neemt verder af tot 34% en was nog nooit zo laag. Omgekeerd blijft het vervoer via binnenvaart toenemen.

Trefwoorden: #binnenvaart, #container, #Gentse haven, #logistiek, #verduurzamen, #wegvervoer

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Dat blijkt uit het onderzoek van het Havenbedrijf Gent naar het gebruik van alle vervoersmogelijkheden naar en vanuit het achterland in 2016.

Het vervoer van en naar het achterland over de weg komt op een aandeel van 34%. Dit is 6% minder dan in 2010. Ook in vervoerde tonnen (11,9 miljoen ton) is dit het laagste aandeel ooit. Hiermee duikt dit aandeel voor het eerst onder het door het Havenbedrijf nagestreefde cijfer van 35%.

Het vervoer van en naar het achterland via binnenvaart boekt een nieuw record: de binnenvaart neemt met een aandeel van 55% meer dan de helft van het totale achterlandverkeer in. Sedert 2010 is dit een toename met haast 5%. Ook in het aantal vervoerde tonnages is dit (bijna) het beste jaar.

Het Havenbedrijf wil het gebruik van het binnenschip als duurzame transportoplossing blijven stimuleren, wat aansluit bij het beleid van Vlaanderen en Europa. Het Havenbedrijf doet dat onder andere door te investeren in aangepaste infrastructuur zoals nieuwe kaaimuren bouwen, het verlengen van aanlegsteigers en het aanmeren van binnenvaartschepen in dokken veiliger maken.

Het aandeel spoorvervoer tussen het achterland en de haven daalt lichtjes. Het spoor neemt een aandeel van 11% (-1%) in. In vervoerde tonnen wordt de kaap van de 5 miljoen ton voor het eerst overschreden. Ook hier dus een nieuw record.

Het Havenbedrijf Gent zet in op de verduurzaming van het goederenverkeer met het achterland. Tegen 2020 streeft het Havenbedrijf 15% vervoer over het spoor na en een aandeel van 35% over de weg.


(bron en foto: Haven Gent)