Belgische export in geneesmiddelen en vaccins floreert

Uit de Farmacijfers 2016, van pharma.be, blijkt dat er vorig jaar voor 40,7 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins vanuit België geëxporteerd zijn.

Trefwoorden: #export, #geneesmiddelen, #Pharma.be, #vaccin

Lees verder

Nieuws

( Foto: Janssen Pharmaceutica )

ENGINEERINGNET.BE - De sector dankt deze indrukwekkende exportcijfers onder meer aan de unieke ligging van België, de vlotte toegang tot de buitenlandse markten via de uitgebreide wegen-, haven en luchthaveninfrastructuur, en de uitstekende dienstverlening van logistieke partners.

De innovaties die in de farmabedrijven in België worden ontwikkeld, leiden tot nieuwe innovaties in de logistiek. Samen zorgen zij voor een betere distributie van innovatieve geneesmiddelen naar patiënten, wereldwijd.

De Belgische knowhow in farmaceutische innovatie en kwaliteitsvolle distributie naar patiënten wordt wereldwijd sterk gewaardeerd. Opvallend is het aandeel van de export naar verre (groei)markten: bijna de helft (47,6%) van de Belgische geneesmiddelenexport gaat voorbij de Europese landsgrenzen (i.t.t. 28% voor de export algemeen). De VS blijven de belangrijkste handelspartner van België op het gebied van geneesmiddelen en vaccins, met een aandeel van 20,5%.

De Belgische economie leunt sterk op de uitzonderlijke exportresultaten van de farmaceutische bedrijven in België: geneesmiddelen zijn jaar na jaar goed voor ruim 1/10de (11,3 %) van de totale Belgische goederenexport.

De sector realiseerde ook een positief handelssaldo van ruim 7,2 miljard euro in 2016. Dit is een stijging van bijna 1 miljard euro of 14,3 % met het jaar ervoor. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het positieve saldo op de Belgische handelsbalans (24,1 miljard euro) in 2016.

De toenemende ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins in farmaceutische bedrijven vertaalt zich ook in bijkomende activiteiten en tewerkstelling bij derden. 1 job in de farmasector levert zo’n 4,6 jobs in andere sectoren, onder meer in de sterk uitgebouwde logistieke sector in ons land.

De distributie- en levering van geneesmiddelen is voor de verschillende logistieke partners in België, die het weg-, lucht- of zeevervoer voor hun rekening nemen, een strategische activiteit geworden.

Zij hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in infrastructuur (o.m. grote koelzones voor een betere opslag van temperatuurgevoelige farmaceutische producten) en in high-tech IT-oplossingen om geneesmiddelen in de beste omstandigheden tot bij de patiënten te brengen.

Zo leidt de innovatie in de farmaceutische bedrijven vaak tot innovaties in de logistieke sector.