Windpark Slufterdam krijgt nieuwe windmolens

Nuon en Eneco zijn gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de huidige windmolens van windpark Slufterdam. De 17 oude windmolens worden door 14 efficiëntere vervangen.

Trefwoorden: #duurzaam, #efficiëntie, #Eneco, #groene elektriciteit, #Nuon, #windmolen, #windpark

Lees verder

Nieuws

( Foto: Nuon )

ENGINEERINGNET.NL - Als de nieuwe windmolens begin 2019 in bedrijf zijn, wekt windpark Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa 50.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de oude situatie.

Na vijftien jaar trouwe dienst, worden de windmolens binnenkort gedemonteerd. Het streven is iedere week twee windmolens af te breken waarna direct gestart wordt met het slopen van de bestaande fundamenten en aanleggen van de infrastructuur voor de nieuwe windmolens.

Tussen het demonteren van de huidige windmolens en het plaatsen van de nieuwe zit ongeveer een jaar. Naar verwachting zijn de nieuwe windmolens vanaf begin 2019 in bedrijf.

Niet alle windmolens zijn al aan het einde van hun technische levensduur. Sommige molens kunnen op een andere plek nog schone energie opwekken. Door technologische vooruitgang wordt het met de nieuw te plaatsen windmolens mogelijk om met minder molens bijna twee keer zo veel MWh op te wekken.

De zeventien windmolens maken plaats voor veertien grote windmolens, waarmee het vermogen groeit van 25,5 megawatt naar 50,4 megawatt.


Historiek
2002: ontstaan huidige windpark
2015: subsidieaanvraag (SDE+) gehonoreerd
2015: vergunningen onherroepelijk
2016: aanbesteding windturbines en toebehoren
2017: start voorbereidingen demonteren oude windmolens
2017: derde kwartaal start bouw infrastructuur nieuw windpark
2018: start bouw nieuwe windmolens
2019: windmolens in bedrijf