Aandeel deeltijdse en flexibele contracten in stijgende lijn

Slechts 49% van de mensen die aan een nieuwe job beginnen, komen terecht in een voltijdse functie. Werken met korte en onregelmatige contracten wint aan populariteit (+20%).

Trefwoorden: #deeltijds werk, #flexibel werken, #flexwerken, #HIVA, #jobs, #KU Leuven, #RVA, #vacatures

Lees verder

HR

( Foto: DynaM-datase, RVA, HIVA-KU Leuven )

ENGINEERINGNET.BE - Onze economie heeft zich nog steeds niet helemaal hersteld na het uitbreken van de economische crisis in 2008. Dat laat zich voelen in de aanwervingspolitiek van de Belgische bedrijven: slechts de helft van de werknemers krijgen een voltijds contract aangeboden.

Dat besluiten professor Ludo Struyven en onderzoeker Tim Goesaert van het Leuvense Instituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Zij namen de circa 600.000 aanwervingen op de Belgische arbeidsmarkt in 2015 onder de loep.

Professor Struyven: “Werkgevers bieden steeds vaker korte en onregelmatige contracten aan, de zogenaamde flexwerkers. Een vijfde van de aanwervingen gebeurt met een dergelijk contract. Terughoudend aanwerven is kenmerkend voor een periode van economisch herstel na een diepe crisis, maar toch is hier meer aan de hand. Deze cijfers geven een structurele trend weer van een veranderende economie die meer nood heeft aan diverse tewerkstellingsvormen.”

Een derde van de aanwervingen gebeurt in deeltijdse contracten, de helft van de nieuwe werknemers kan voltijds aan de slag. Het zijn vooral mannen die met een voltijds contract aan het werk kunnen. Vrouwen werken dan weer vaker met een deeltijds contract (47% tegenover een gemiddelde van 30% deeltijdse contracten).

Tim Goesaert: “Een andere opvallende vaststelling in deze studie is dat in ons land het aantal kleine deeltijdscontracten (1/3 van een normale werkweek) niet toeneemt. Dit in tegenstelling tot elders in Europa. In landen als Duitsland, Denemarken of Oostenrijk zien we wel een grote stijging van de kleine deeltijdse contracten in de vorm van bijvoorbeeld mini-jobs.”

Daarnaast zien de onderzoekers ook geen verschuiving van de halftijdse contracten naar 4/5 contracten. Professor Struyven: “Mensen gaan steeds vaker 4/5 werken via een verlofstelsel zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof. Bij aanwervingen zien we geen verschuiving naar 4/5-contracten ten koste van halftijdse contracten.”

Dit onderzoek kadert in het DynaM-reg-project, een samenwerking tussen RSZ, BISA, Departement WSE, IWEPS en HIVA-KU Leuven.