Federaties slaan handen in elkaar voor veilige werkomstandigheden

bio.be/essenscia en de Belgian Biosafety Professionals (BBP) ondertekenden onlangs een MoU om nauwer te gaan samenwerken rond veiligheidsaspecten in de biotechnologie.

Trefwoorden: #Belgian Biosafety Professionals, #bio.be, #biotechnologie, #essenscia, #labomedewerker, #productiemedewerker, #veiligheid

Lees verder

nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De samenwerking tussen bio.be/essenscia en de BBP zal zich voornamelijk toespitsen op twee domeinen.

Het delen van relevante informatie over de nieuwste ontwikkelingen in de biotechnologie en de organisatie van gezamenlijke activiteiten en workshops voor professionals uit de sector.

Op die manier willen beide organisaties een referentiepunt zijn voor belangwekkende evoluties in de wetgeving met een mogelijke impact op de arbeidsomstandigheden.

Frédéric Druck en Tineke Van hooland, secretaris-generaal en voorzitster van bio.be/essenscia: "Hoewel onze beide organisaties duidelijk een verschillende rol spelen, delen ze een gemeenschappelijk belang: de verdere professionalisering van het veilig werken met biologische materialen. De gezondheid van labo- en productiemedewerkers is primordiaal om innovatie op een verantwoorde manier mogelijk te maken.”

Secretaris Karen van der Meulen en voorzitster Delphine Beeckman van de BBP: “Deze samenwerking moet de Belgische expertise op het vlak van bioveiligheid verder uitbouwen en versterken. Met een gestructureerde dialoog willen we goede werkpraktijken promoten.”