Logistiek van verontreinigde vaten verbeteren

De inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) vormt voor veel bedrijven een probleem. De meeste organiseren zelf deze erg tijdrovende en dure inzameling.

Trefwoorden: #IBC, #Intermediate Bulk Containers, #logistiek, #project, #total waste solutions, #vervuilde vaten, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Met het project Polluted Packaging Logistics gaat het VIL samen met 12 bedrijven op zoek naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen, en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.

Vaak worden de verpakkingen in het kader van ‘total waste solutions’ (een algemeen contract met een afvalophaler) al dan niet onder de noemer ‘gevaarlijk afval’ opgehaald en verwerkt.

Omdat de verpakkingen zo verscheiden zijn qua locaties, materialen en types lopen de logistieke kosten hoog op en worden ze in veel gevallen verbrand. Op vraag van verschillende (chemie-)bedrijven start het VIL dit project.

Sabrina De Beukeleer van BASF Antwerpen: “Wij doen mee omdat wij op zoek zijn naar een optimalisatie van de logistiek en de verwerking van deze afvalstromen. Wij zijn er van overtuigd dat vele firma’s met lege verpakkingen te maken hebben en dat er in Vlaanderen opportuniteiten zijn om dit te stroomlijnen.”

Het VIL zal tijdens dit project de huidige manier van werken analyseren en de types verpakkingen, volumes en (inzamel)locaties in kaart brengen. Ook logistieke oplossingen van gelijkaardige problemen in andere sectoren komen aan bod.

Vervolgens zullen concrete oplossingen en bijhorende businessmodellen uitgewerkt, gedocumenteerd en nadien getest worden in de praktijk.

Projectleider Steve Sel: “Oplossingen zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen en materialen, horizontale samenwerking tussen bedrijven of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector.”

De inzichten uit dit project moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem.


Dit zijn de deelnemers aan het project:
3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.