Antwerpen bouwt een Capital of Things uit

Stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de Universiteit Antwerpen en de onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie imec gaan hiervoor een unieke samenwerking aan.

Trefwoorden: #Antwerpen, #capital of things, #imec, #Industrial Internet of Things, #industrie 4.0, #Internet of Things, #slimme haven

Lees verder

nieuws

( Foto: By Paul Hermans - Own work, CC BY-SA 3.0 )

ENGINEERINGNET.BE - Na de lancering van het City of Things project begin dit jaar, wil Capital of Things een stap verder gaan en vanuit Antwerpen een ambitieus en onderscheidend ecosysteem rond Internet of Things (IoT) uitbouwen.

Daarbij zullen naast de slimme stad ook IoT oplossingen voor e-health, een slimme haven, industrie 4.0 en de circulaire economie worden ontwikkeld. Zo’n ecosysteem is een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, incubatie/acceleratie, digitale en industriële groeibedrijven, verschaffers van risicokapitaal, corporates en internationale merken.

Met het speerpunt van slimme haven wordt een traditionele, analoge haven omgevormd tot een digitaal geconnecteerde haven. Bij het speerpunt Circulaire economie ligt de focus op Internet of Things-toepassingen om stad en haven meer duurzaam te maken, met energie-efficiënte materialen, hoge water- en luchtkwaliteit, valorisatie van afval- en nevenstromen, én duurzame milieuvriendelijke energietransitie.

De vier partijen willen met de uitbouw van Capital of Things ook vooruitlopen op de next skills en de technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen des te meer nodig hebben. Deze technologische opleiding wordt mee aangeboden in nauwe synergie met het bedrijfsleven dat mee wil anticiperen op de IoT-revolutie.

Ook Rombit en Cronos Groep maken gedurende drie jaar telkens 50.000 euro vrij ter ondersteuning van de opleiding. Andere topbedrijven zoals Orange, Atlas Copco, Microsoft, Proximus, Telenet, Agfa-Gevaert en Nokia zetten hun schouders mee onder het project.

Deze principes moeten nu vertaald worden in een echte samenwerkingsovereenkomst. Die wordt dit en volgend jaar voorbereid en moet uitmonden in een zesjarig convenant in 2019.