Fusie Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports in eindfase

Het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent kondigden vorig jaar een fusieverkenning aan. Een fusieovereenkomst wordt nu aan aandeelhouders en personeel voorgelegd.

Trefwoorden: #fusie, #haven, #Havenbedrijf Gent, #logistiek, #Zeeland Seaports

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De aankondiging van de fusieverkenning werd op 7 november 2016 op de Vlaams-Nederlandse Top gedaan in aanwezigheid van de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois.

Na een aantal maanden van onder meer financieel en juridisch onderzoek kregen de aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordigingen eind juni van beide havenbedrijven de hoofdlijnen van een mogelijke fusie overhandigd in de vorm van een fusieprotocol.

In de zomermaanden zijn die hoofdlijnen verder uitgewerkt tot een fusieovereenkomst, statuten en een aandeelhoudersovereenkomst. Beide havenbedrijven zullen deze voorstellen nu bij hun aandeelhouders aanbieden. Zij zullen ze naar verwachting in oktober en november op de agenda’s van hun gemeente- en provincieraden plaatsen.

Uitgangspunt van de fusieovereenkomst is om een fusie te realiseren op volledig gelijkwaardige basis (50%-50%) en zo te komen tot één grensoverschrijdend havengebied en één eengemaakt nieuw havenbedrijf.

In de waardering van de fusiepartners is rekening gehouden met alle belangen, waarbij voor lastige en complexe zaken goede en werkbare oplossingen zijn gevonden. Dit resulteert in een goede en robuuste basis voor de start van de gezamenlijke fusieonderneming die een waarde in aandelen heeft van om en nabij de één miljard euro.

De fusiepartners stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Dit biedt ook de mogelijkheid de nieuwe governance optimaal in te richten en de medezeggenschap van medewerkers te garanderen.

Beide bedrijven zullen hun eigen aandelen voor die van de Europese vennootschap inruilen. De havenbedrijven behouden zo als dochter van deze Europese vennootschap hun eigen activa (terreinen, gebouwen en infrastructuur). Ook blijven de dochters verantwoordelijk voor publieke taken als het onderhoud van wegen in het havengebied, begeleiding van het nautisch verkeer en de veiligheid in de haven.

Uitgaande van de gelijkwaardigheid zullen na de fusie de aandelen als volgt zijn verdeeld: provincie Zeeland 25%, Borsele 8,33%, Terneuzen 8,33% en Vlissingen ook 8,33%, Gent 48,52%, Evergem 0,03%, Zelzate 0,005% en de provincie Oost-Vlaanderen 1,444%.

Voorgesteld wordt dat voor belangrijke beslissingen door de aandeelhouders steeds een 76%-meerderheid noodzakelijk is. Zo zullen de aandeelhouders steeds onderling naar een brede consensus en dito draagvlak moeten zoeken en zijn er geen coalities mogelijk tussen een te beperkt aantal aandeelhouders. De grootaandeelhouders aan beide kanten van de grens (de provincie Zeeland en de stad Gent) behouden bovendien de facto hun vetorecht.

Een ander uitgangspunt is dat werknemers in dienst blijven bij de dochters van de holding, Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, en werkzekerheid hebben. Er zal geen ontslag van medewerkers zijn als gevolg van de fusie. Ook blijven de geldende arbeidsvoorwaarden behouden.

De maatschappelijke zetel van de Europese vennootschap komt in Nederland. In het toekomstige Havenhuis aan de Graslei in Gent komt eveneens een kantoor van de Europese vennootschap. Aangezien beide havenbedrijven juridisch blijven bestaan, zullen beide havenbedrijven in hun land dus belastingen betalen.

De aan de aandeelhouders voorgelegde structuur kent een tweekoppige leiding waarbij de twee huidige CEO’s samen de leiding zullen hebben over het nieuwe bedrijf. De Europese vennootschap en de twee dochters krijgen een eenheid van bestuur en management.

Een nieuw op te richten toezichtsorgaan van beperkte omvang met vier Nederlandse en vier Vlaamse vertegenwoordigers zal de huidige raad van commissarissen van Zeeland Seaports en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent moeten vervangen. In het toezichtsorgaan zullen minstens vier onafhankelijke leden (niet-actieve politici) plaatsnemen.

Alle lichten staan wat betreft Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent nu op groen voor deze zo gewenste fusie. Zeker nu de commissie Samsom een duidelijk advies heeft gegeven waarmee een oplossing bereikt kan worden voor de veiligstelling en sanering van het vervuilde Thermphos-terrein in Vlissingen en nu ook de aannemer en de kostprijs voor de realisatie van de Nieuwe Sluis in Terneuzen gekend zijn.

Na goedkeuring van de fusieovereenkomst door de acht gemeente- en provincieraden wordt de nieuwe naam van het eengemaakte grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Dat is voorlopig gepland op vrijdag 8 december.


(bron en foto: Havenbedrijf Gent)