Verhitten tumoren in lever mogelijk net zo effectief als operatie

Ongeveer de helft van de patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker krijgt uitzaaiingen in de lever, die nu kunnen worden bestreden door ze via de huid aan te prikken en te 'verhitten'.

Trefwoorden: #behandeling, #COLLISION, #Dikkedarmkanker, #Dutch Colorectal Cancer Group, #endeldarmkanker, #kanker, #lever, #onderzoek, #studie, #tumor, #uitzaaiing

Lees verder

research

( Foto: By PainDoctorUSA - Own work, CC BY-SA 4.0 )

ENGINEERINGNET.NL - Dikkedarm- en endeldarmkanker is wereldwijd de op één na meest voorkomende kankersoort. Ongeveer de helft van de patiënten krijgt uitzaaiingen in de lever. Tot voor kort was wegsnijden de enige optie en de standaardbehandeling.

Tegenwoordig kunnen deze tumoren ook bestreden worden door ze via de huid aan te prikken en te 'verhitten'. Onderzoekers Martijn Meijerink (interventieradioloog) en Petrousjka van den Tol (chirurg) van VUmc gaan in hun COLLISION-studie beide behandelingen vergelijken in een groot landelijk onderzoek.

De studie loopt in tien ziekenhuizen door heel Nederland. Hiervoor hebben zij een subsidie ontvangen van 580.000 euro, afkomstig van het bedrijf Medtronic Covidien. De afkorting COLLISION komt van: COLorectal LIvermetastases: Surgery versus thermal ablatION.

Als een uitzaaiing van darmkanker in de lever door een chirurg weggesneden wordt, bestaat er een reële kans op complicaties en zelfs overlijden als gevolg van de operatie. Voor de nieuwe methode is geen operatie nodig. De radioloog kijkt met een CT-scan waar de tumor zich in de buik bevindt en prikt een naald door de huid in de tumor, met als doel deze te vernietigen door verhitting.

De kans op complicaties van deze ingreep is klein. Bij deze techniek, de zogenoemde 'radiofrequente ablatie' en 'microwave ablatie' is de ziekenhuisopname kort. De behandeling draagt bovendien bij aan behoud van kwaliteit van leven voor de patiënt.

Voordat een dergelijke nieuwe techniek de huidige standaardbehandeling van operatie bij patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker mag vervangen, moet door vergelijkend wetenschappelijk onderzoek bewezen worden dat deze tenminste net zo goed is.

In de COLLISION-studie wordt de nieuwe behandelmethode vergeleken met de traditionele chirurgie. COLLISION is ondergebracht bij de Dutch Colorectal Cancer Group en wordt gesteund door alle relevante patiëntenverenigingen en medische vakgroepen.