Jaarlijks 60.000 ton afval over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van Indaver in Doel gaan.

Trefwoorden: #afval, #afvalverwerking, #binnenvaart, #CO2-uitstoot, #Indaver, #Provincie Oost-Vlaanderen, #Van Moer Logistics, #Waterwegen & Zeekanaal

Lees verder

Nieuws

( Foto: Indaver )

ENIGNEERINGNET.BE - Op dit moment vertrekken er al binnenschepen vanuit Vilvoorde, vanaf november komen daar pendels vanuit Leuven bij. Elk schip haalt 12 vrachtwagens uit het verkeer, goed voor jaarlijks 2.400 heen- en terugritten die vermeden worden, en dit in de drukke verkeersdriehoek Brussel-Leuven-Antwerpen.

Het project kwam tot stand door een intense samenwerking tussen tal van partners en werd mede aangestuwd door de provincie Oost-Vlaanderen. Die nam in haar vergunning voor de site een multi-modaal transport als voorwaarde op. In juli werd, na een grondige evaluatie van de proefprojecten, het contract definitief. Dit verwerkingscontract loopt tot 2023.

Het afvalvervoer over het water zal ook de CO2-uitstoot doen dalen. Het transport gebeurt vanuit Leuven met een relatief klein binnenvaartschip en met grotere containerschepen met gemengde vrachten vanuit Grimbergen.

De CO2-uitstoot kan, afhankelijk van het type vaartuigen die het voor- en natransport doen, dalen tot 50% van dat van traditioneel vrachtwagentransport. Daardoor sluit dit project ook aan bij de ambities van de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Aan het vervoer via water hangt wel een hoger prijskaartje door de complexere logistiek, maar de extra kost wordt verdeeld onder de partners. En met de positieve impact op de CO2-uitstoot en op de mobiliteit rond Antwerpen doorstaat deze modal shift de test van duurzaamheid.


Dit zijn de partners in dit project:
Indaver, Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen & Zeekanaal en Van Moer.