IVOO sluit zich aan op het warmtenet Oostende

Afvalbeheerder IVOO heeft beslist om zich aan te sluiten als warmteleverancier op het warmtenet van Oostende, uitgebaat door de hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent.

Trefwoorden: #afvalbeheer, #BeauVent, #biostoom, #duurzaam, #IVOO, #Oostende, #warmtenet

Lees verder

nieuws

( Foto: IVOO )

ENGINEERINGNET.BE - Een warmtenet is een collectief systeem dat warmte via ondergrondse, goed geïsoleerde leidingen van de warmtebronnen naar de verbruikers brengt.

Het warmtenet in Oostende werkt voornamelijk met restwarmte die nu grotendeels verloren gaat. Door deze warmte via ondergrondse leidingen te hergebruiken kunnen huizen, scholen en ziekenhuizen verwarmd worden.

Nu de IVOO toetreedt tot het warmtenet kan de uitbouw starten. De aanleg van het warmtenet wordt gecombineerd met andere geplande openbare werken langs het traject, zoals de werken aan het nieuwe fietspad langs de Zandvoordestraat en de Groene 62. De werken aan het warmtenet starten in november 2017. Als alles volgens plan verloopt, zal de eerste warmte geleverd kunnen worden na de zomer van 2018.

IVOO heeft meerdere warmtebronnen die BeauVent kan en wil gebruiken voor de warmtelevering aan het warmtenet. Er zijn de rookgassen uit de schouw, waaruit na stoomopwekking warmte wordt gewonnen. Een tweede bron is de livesteam of “frisse stoom” vanuit de ketel en in een latere fase kan eventueel ook de condensatiewarmte (stoomcircuit na de turbine) aangewend worden en kan de capaciteit van de livesteam nog uitgebreid worden.

De afvalbeheerder doet een investering van 955.000 euro, waarvan 350.000 euro voor de kost van het aansluiten aan het warmtenet. Daarbij zal IVOO de werken op haar terrein zelf (laten) uitvoeren en coördineren. BeauVent blijft als exploitant eigenaar van de leiding en zal deze onderhouden.

De doelstelling voor 2020 bestaat uit levering van hernieuwbare elektriciteit en warmte. Warmtenetten spelen daarin een centrale rol, zo staat ook beschreven in het warmteplan 2020 van Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein.

Het warmtenet zal gefaseerd aangelegd worden. In een opstartfase van het warmtenet in Oostende, komt er een warmtenet tussen IVOO en het AZ Damiaan. Dit is goed voor zo’n 12.000 MWh vermeden gasverbruik, ofwel het verbruik van zo’n 800 gezinnen.

Er liggen nog heel wat potentiële pistes op de tekentafel. Zo is het de bedoeling om uiteindelijk zowel IVOO als Biostoom als bronnen aan te sluiten en een net tot aan de zeedijk te realiseren met een totale warmtevraag van meer dan 60.000 MWh.