Royal HaskoningDHV adviseert bij dijkversterking

Royal HaskoningDHV adviseert aannemerscombinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) bij het versterken van de 23 km dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg.

Trefwoorden: #de Vries & van de Wiel, #dijkversterking, #GMB, #Heijmans, #Royal HaskoningDHV, #Waalensemble, #waterschap

Lees verder

Nieuws

( Foto: Royal HaskoningDHV )

ENGINEERINGNET.NL - Waterschap Rivierenland en Waalensemble vormen voor dit project gezamenlijk de Graaf Reinaldalliantie en tekenen vandaag de alliantieovereenkomst.

De samenwerking tussen waterschap en marktpartijen is vernieuwend, omdat alle drie de fasen van het project, zowel verkenning als planuitwerking en realisatie van de dijkversterking, door één team als alliantie worden uitgevoerd.

Royal HaskoningDHV kan daardoor de kennis en expertise van de aannemer aangevuld met die van het waterschap volledig benutten bij het ontwerp van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld.

Project manager Martijn Karelse: “We passen de nieuwe normen waterveiligheid toe in het ontwerp, we begeleiden het participatie- en communicatietraject met stakeholders, en we verzorgen de geotechnische en waterbouwkundige ontwerpen. Bovendien gaan we de nieuwste digitale tools inzetten zoals de digitale MER, BIM, parametrisch rekenen en 3D ontwerp.”

Het project gaat om het versterken van 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal.

De planning is dat eind 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit voor de plan- en realisatiefase. Het project is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt naar verwachting midden 2023 afgerond.