Imeldaziekenhuis ontwikkelt nieuwe behandeling voor ziekte van Crohn

Onderzoekers van de IBD-kliniek onder leiding van Dr. Peter Bossuyt namen deel aan een grootschalig internationaal onderzoek naar een nieuwe behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn.

Trefwoorden: #behandeling, #darmziekte, #Imeldaziekenhuis, #onderzoek, #ziekte van Crohn

Lees verder

research

( Foto: Joachim Guntau, CC BY-SA 2.0 de )

ENGINEERINGNET.BE - De ziekte van Crohn is een aandoening van het maag-darmstelsel waar ongeveer 25.000 mensen in België aan lijden. Bij deze ziekte ontstaat er een aanval van het immuunsysteem op de darm.

Patiënten ontwikkelen hierdoor klachten van buikpijn, diarree en bloedverlies. Het ontstaat meestal tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar en vraagt een intensieve behandeling op lange termijn.

Op dit moment zijn er maar een beperkt aantal behandelingen beschikbaar voor de ziekte van Crohn, zoals cortisone, immunosuppresiva en biologicals. Het is dan ook van belang dat de bestaande behandelingen zo goed mogelijk worden gebruikt.

In een grootschalig internationaal onderzoek, de CALM-studie, gingen onderzoekers na of een treat-to-targetstrategie beter was dan een standaard behandeling. De IBD (inflammatory bowel disease) -kliniek van het Imeldaziekenhuis Bonheiden was een van de leidende centra van dit onderzoek.

Bij treat-to-target behandelt men de patiënt niet alleen op basis van symptomen, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang. De therapie wordt bij treat-to-target dan ook bijgestuurd, zelfs wanneer de patiënt klachtenvrij is.

De resultaten die nu in het gerenommeerde medisch tijdschrift The Lancet worden gepubliceerd tonen aan dat na een jaar behandeling de patiënten in de treat-to-targetgroep het opvallend beter doen dan patiënten die de standaardbehandeling kregen.

Deze resultaten zijn opmerkelijk omdat beide groepen dezelfde type medicaties kregen, maar enkel de behandelingsstrategie verschilde. Daarbij komt nog dat de resultaten niet alleen beter zijn voor de patiënt, maar dat het ook beter is voor de gezondheidszorg omdat de kosten globaal lager liggen bij de patiënten in de treat-to-targetgroep. Ondanks het feit dat de patiënt in de treat-to-targetgroep intensiever werd behandeld waren er niet meer neveneffecten of complicaties te weerhouden.

Deze resultaten kunnen snel het bestaande beleid bij de ziekte van Crohn sterk beïnvloeden, omdat het niet over nieuwe medicatie gaat, maar over een nieuwe behandelingsstrategie die onmiddellijk ingevoerd kan worden.