Smart Belgium Services bouwt aan duurzamere en slimmere samenleving

Belfius richt Smart Belgium Services op om samen met de steden, gemeenten en ondernemingen te bouwen aan een duurzamere en slimmere samenleving.

Trefwoorden: #Belfus, #PwC, #smart city, #Smart Services Belgium, #Strategy&

Lees verder

Techniek

( Foto: Belfius )

ENGINEERINGNET.BE - De oprichting van Smart Belgium Services, in samenwerking met Strategy&, onderdeel van PwC, kadert in de “Smart Belgium”-strategie van Belfius. Deze strategie bouwt verder op de dynamiek van de Smart Cities-initiatieven die sinds 2014 lopen.

Dit filiaal heeft 2 missies. De eerste missie is steden en gemeenten helpen om een Smart-strategie te definiëren en een concreet actieplan uit te stippelen om die strategie te realiseren.

De tweede missie is een “Smart Belgium”-ecosysteem bouwen met alle spelers die bij de ontwikkeling van “Smart Cities” in België betrokken zijn: overheden, ondernemingen, de academische wereld en de burgers.

De aanpak is in twee opzichten origineel. Aan de ene kant hanteert het een globale, holistische aanpak in deze acht domeinen: energie, mobiliteit, circulaire economie, leefmilieu, stadsontwikkeling, slimme stadsdiensten, gezondheid en preventie, en onderwijs.

Aan de andere kant wil het, via het ecosysteem, co-creatie van duurzame en innovatieve oplossingen vergemakkelijken, het aanbod van Smart producten en -diensten permanent verbeteren en meteen ook een reële markt tot stand brengen voor de ondernemingen die deel uitmaken van het eco-systeem.