Nederlands spoor scoort goed in Europa

Nederland heeft het drukst bereden spoor van Europa, waarbij treinen gemiddeld vaker op tijd aankomen dan treinen in andere Europese landen en er zijn relatief weinig storingen op het spoor.

Trefwoorden: #ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, #mobiliteit, #NS, #ProRail, #spoorwegen

Lees verder

Nieuws

( Foto: NS )

ENGINEERINGNET.NL - Dit blijkt uit een internationale vergelijking die NS en ProRail op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lieten uitvoeren.

De situatie op het Nederlandse spoor tussen 2011 en 2015 is vergeleken met die in België, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Hieronder bevinden zich de landen met het drukst bereden spoor in Europa. De keuze voor deze landen is ook gebaseerd op de vergelijkbaarheid van het spoornetwerk en de mogelijkheid om van die landen te leren. De bedoeling is dat NS en ProRail door de vergelijking kunnen zien waar zij hun dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Vergeleken bij de andere landen wordt het Nederlandse spoor het meest intensief benut: het aantal reizigerskilometers per kilometer spoor ligt in Nederland het hoogst. En dit neemt verder toe, nu sinds vorige week de 'tien-minuten-trein' is gaan rijden tussen Amsterdam-Utrecht-Eindhoven.

De treinen op het Nederlandse spoor rijden gemiddeld vaker op tijd dan de treinen in de vergeleken landen (in 2015 95,7 procent, wat 3 procent boven het gemiddelde ligt). Het aantal storingen per spoorkilometer is in de periode van de vergelijking met 12 procent afgenomen en ligt meer dan de helft lager dan het gemiddelde.

ProRail scoort in vergelijking met de andere spoorbeheerders een zeer laag aantal ‘zwarte dagen’. Dit zijn dagen waarop minder dan 85 procent van alle treinen op tijd rijdt. De hersteltijd die ProRail nodig heeft om het spoor na verstoringen weer beschikbaar te stellen voor het treinverkeer is tijdens de looptijd van de vergelijking wel gestegen en lag in 2015 boven het gemiddelde. ProRail is bezig dit te verbeteren.

De kosten voor onderhoud en vernieuwing van het spoor liggen in Nederland per treinkilometer relatief laag. ProRail werkt samen met het ministerie en de sector aan een nieuwe werkwijze om beheer en onderhoud van het spoor in de toekomst beter te plannen en zo tegen nog lagere kosten en met minder hinder voor reizigers te kunnen uitvoeren.

De treinen van NS zijn gemiddeld nieuwer en rijden volledig op windenergie. Hiermee scoort NS als één van de besten in energieverbruik en CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Dit sluit goed aan bij de ambitie van het ministerie om het spoor voorop te laten lopen in duurzaam vervoer.

Het aantal reizigers op het Nederlandse spoor neemt toe. De stations waar NS op rijdt, ontvangen dagelijks 2,6 keer zoveel reizigers als gemiddeld. Nederlandse treinreizigers betalen voor hun reis een gemiddeld tarief: in vier landen wordt meer betaald, in drie landen minder.

De tevredenheid onder reizigers ligt in de periode waarin de vergelijking is uitgevoerd 6 procent lager dan het gemiddelde in de andere landen. In 2015, het laatste jaar van de vergelijking, gaf 75 procent van de reizigers hun treinreis een 7 of hoger. In oktober van 2017 was dit 78,3 procent. NS onderzoekt hoe zij ervoor kan zorgen dat deze stijging verder doorzet.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft de internationale vergelijking op verzoek van het ministerie met een onafhankelijke blik beoordeeld. Het instituut stelt vast dat de vergelijking op een goede manier is opgezet en uitgevoerd.

Wel stelt het kennisinstituut dat het voor het doorvoeren van verbeteringen raadzaam is om verdiepend onderzoek naar de oorzaken van de verschillen te doen. NS en ProRail hebben toegezegd dit te gaan doen.