Eerste overleg voor Europese militaire snelweg

Vertegenwoordigers van 24 EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Defensieagentschap kwamen woensdag 28 februari in Nederland hiervoor bij elkaar.

Trefwoorden: #defensie, #Europese militaire snelweg, #militair transport, #overleg, #PESCO-projecten

Lees verder

Techniek

( Foto: Defensie.nl )

ENGINEERINGNET.BE - Militair transport in Europa moet gemakkelijker en sneller. Dat betekent in de eerste plaats minder bureaucratie, maar eventueel ook bouwkundige aanpassingen aan wegen en bruggen.

Het overleg vond plaats in Den Haag en is georganiseerd door de Nederlandse Defensie en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de eerste van een reeks overleggen die uiteindelijk moeten leiden tot een akkoord over ‘military mobility’ in Europa. De contouren van dit akkoord werden op deze bijeenkomst in de steigers gezet.

Het onderwerp werd vorig jaar door Nederland op de agenda geplaatst na ervaringen tijdens meerdere internationale oefeningen. Bij het passeren van iedere grens moet een woud aan procedures en regels worden doorlopen. Dat geldt voor oefeningen, maar speelt ook bij echte crisis.

Het nu gestarte initiatief moet onnodige barrières wegnemen. Denk aan minder en kortere procedures en regels qua douane, gevaarlijke goederen, infrastructuur en diplomatieke toestemming.

De militaire snelweg start als een van de eerste van 17 PESCO-projecten. PESCO staat voor 'permanent structured cooperation'. Het is een samenwerkingsverband van 25 EU-lidstaten. Nederland neemt onder meer het voortouw in het militaire snelwegproject.

PESCO startte in december 2017. Het moet EU-lidstaten nauwer samen te laten werken op gebied van Defensie om goedkoper in te kunnen kopen, efficiënter te werken en tot betere resultaten te komen.

De Nederlandse minister Ank Bijleveld van Defensie kreeg in Brussel al steun van NAVO-topman Jens Stoltenberg voor de militaire snelweg.

De bedoeling is dat de deelnemende EU-landen nu politieke toezeggingen doen en vervolgens concrete doelstellingen vastleggen, bijvoorbeeld voor het aanpakken van infrastructurele knelpunten.