Netbeheerders lanceren ‘datahub’ voor elektrische flexibiliteit

Het nieuwe IT-systeem zal de flexibiliteit van de elektriciteitsmarkt bevorderen en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende distributienetbeheerders.

Trefwoorden: #AIEG, #AIESH, #datahub, #Eandis, #elektriciteit, #Elia, #energie, #flexibiliteit, #Infrax, #Ores, #Regie De Wavre, #Resa, #Sibelga

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Met de opkomst van de hernieuwbare, sterk wisselende energieproductie, is er een almaar grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet nodig om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod te verzekeren tegen de beste kostprijs.

De producenten en verbruikers op het transport- of distributienet (met een spanning hoger of gelijk aan 5kV), die hun elektriciteitsverbruik of -productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen, kunnen sinds begin dit jaar hun flexibiliteit aanbieden aan Elia.

Wanneer deze de aangeboden capaciteit inzet om het evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen (in principe de dag erna), worden de actoren en netgebruikers vergoed. Het is altijd het meest gunstige aanbod dat als eerste wordt geactiveerd.

Marktactoren en netgebruikers kunnen zo actief bijdragen aan het evenwicht van het net. Een groter flexibiliteitsaanbod maakt het mogelijk om de evenwichtskosten van het elektriciteitssysteem te verminderen en is vandaag een vereiste om de energietransitie zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

De datahub is een centraal IT-platform, gezamenlijk ontwikkeld door Eandis, Elia, Infrax, Ores, Resa en Sibelga. De distributienetbeheerders AIEG, AIESH en Regie De Wavre zullen eveneens aan de datahub deelnemen.

Concreet bevat de datahub alle nodige gegevens om de gebruikte flexibiliteit te valoriseren, zoals bijvoorbeeld de verbruiksprofielen van elke betrokken netgebruiker die de keuze maakt om zijn flexibiliteit aan te bieden.

Het systeem bepaalt dan de effectieve hoeveelheid ’niet-verbruikte’ of geproduceerde energie binnen een bepaalde periode. De datahub speelt zo een cruciale rol in de goede werking van de marktprocessen voor flexibiliteit.

Vanaf juni 2018 zullen energieleveranciers informatie uit de datahub ontvangen zodra een leverancier van flexibiliteitsdiensten de flexibiliteit van zijn klanten activeert.